Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

V ulicích města proběhne sociologický výzkum

PDF Tisk Email

Proměna náměstí Osvobození je jednou z dlouhodobých priorit zábřežské radnice. Na architektonicko-urbanistickou soutěž, která byla realizovaná v loňském roce a jejímž cílem bylo navrhnout směr budoucí proměny tohoto prostoru, navazuje šetření konkrétních názorů dospělé populace města – sociologický výzkum. V průběhu března budou proškolení tazatelé v ulicích města oslovovat občany se žádostí o krátký rozhovor. Jeho základ bude tvořit dotazník s okruhem otázek tematicky zaměřených na náměstí Osvobození, který tazatel s pomocí osloveného vyplní. Dotazník bude sestavený bez otevřených otázek s délkou rozhovoru do tří minut. Šetření proběhne pouze metodou osobního dotazování, výsledky výzkumu budou využity při zpracování studie proměny náměstí.

(Zveřejněno: 06.02.2017)