Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Zábřežská radnice přijme nové zaměstnance

PDF Tisk Email

Na obsazení celkem pěti pracovních pozic vypsala radnice v Zábřeze výběrová řízení. Dva nové zaměstnance přijme na Odbor rozvoje a územního plánování. Úřad hledá také nového referenta Odboru technické správy a referenta oddělení přestupků. Poslední nabízenou pozicí je personalistka-personalista.

Od října příjme Městský úřad Zábřeh projektového manažera Odboru rozvoje a územního plánování. Hlavní zaměření činnosti je mimo jiné komplexní koordinace a realizace projektů, programů a akcí, činnost projektového manažera a správce rozpočtu v rámci projektových úkolů města. Dále monitoring vyhlášených dotačních titulů, konzultační a metodická pomoc odborům, oddělením MěÚ a organizacím působících ve městě, při zpracovávání žádostí a kompletaci podkladů k dotacím.

Na tentýž odbor přijme radnice od ledna roku 2018 také referenta, který bude vykonávat činnost pořizovatele územně plánovací dokumentace, přípravu, pořizování, aktualizaci, vyhodnocování a projednávání podkladů pro výkon správní činnosti úřadu územního plánování v rozsahu ORP Zábřeh.  

Posilu potřebuje i oddělení přestupků, kde bude hlavní náplní nového zaměstnance zajišťování přestupkové agendy a Odbor technické správy, kde bude mít nový zaměstnance na starost správu majetku města. Konkrétně například menší investice, opravy, údržbu a provoz bytového a nebytového fondu města, správních budov MěÚ, městského mobiliáře či dětských hřišť.

Až do 16. října mohou také zájemci zasílat přihlášky do výběrového řízení na pozici referenta Odboru vnitřních věcí. Konkrétně se jedná o pracovní místo personalistky/personalisty. V kompetenci bude mít komplexní zajišťování personální agendy města Zábřeh včetně zajišťování vzdělávání zaměstnanců.

Podrobné informace a přehled výběrových řízení zde.

Aktualizováno Čtvrtek, 14 Září 2017 11:01