Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Životní podmínky 2018 – výběrové šetření v domácnostech

PDF Tisk Email

Český statistický úřad organizuje od 3. února do 27. května 2018 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice, které navazuje na šetření z minulých let. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 34 evropských zemích. Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 575 domácnostech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem zaměstnance ČSÚ nebo průkazem tazatele a příslušným pověřením.  Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných zákonů a všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech. Více: VŠ_ČSÚ.pdf