Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Ing. Jana Krasulová

[ Tajemnice MěÚ | Jmenný seznam ]
krasulova2015.jpg tajemnice MěÚ
Vykonávané činnosti
  • Plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu.
  • Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním.
  • Odpovídá starostovi za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i přenesené působnosti. Povinnosti tajemníka MěÚ blíže upravuje § 110 zákona č. 218/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Telefon 583 468 244
Mobil 731 466 296
Kancelář 104
Budova Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
e-mail jana.krasulova@muzabreh.cz