Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Organizační struktura - Oddělení přestupků

Věcná příslušnost:

-       projednává přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (především přestupky proti veřejnému pořádku podle ustanovení § 47, přestupky proti občanskému soužití podle ustanovení § 49, přestupky proti majetku podle ustanovení     § 50, přestupky proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě podle ustanovení § 46, přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle ustanovení § 30) a podle některých zvláštních zákonů (např. zákon na ochranu zvířat proti týrání  č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o občanských průkazech č. 328/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

-       provádí řízení a poskytuje ochranu proti zásahu do pokojného stavu podle § 5 zákona   č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Návrhové přestupky a přestupky projednávané z úřední povinnosti:

 

-       přestupky proti občanskému soužití podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích (ublížení na cti urážkou nebo vydáním v posměch) a dále přestupky proti občanskému soužití podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. b) a c) a přestupky proti majetku podle ustanovení § 50 spáchané mezi blízkými osobami projednává v souladu s ustanovením   § 68 odst. 1 zákona o přestupcích pouze na základě návrhu podaného osobou postiženou přestupkem, jejím zákonným zástupcem nebo opatrovníkem (poučení o návrhu na zahájení řízení o přestupku ke stažení: doc Návrh - formulář 31.50 Kb)

-       ostatní přestupky projednává z úřední povinnosti, jejich spáchání občan oznamuje na Policii České republiky, na městskou policii nebo na Městský úřad Zábřeh, Odbor občanskosprávních agend, úsek přestupků (podání pro oznámení přestupku na Odboru občanskosprávních agend, úseku přestupků ke stažení: doc Podání - formulář 24.50 Kb)

Místní příslušnost:

-       na základě veřejnoprávních smluv projednává přestupky pro tyto obce: Bohuslavice, Brníčko, Drozdov, Dubicko, Horní Studénky, Hoštejn, Hrabová, Hynčina, Jedlí, Jestřebí, Kamenná, Kolšov, Kosov, Lesnice, Leština, Lukavice, Nemile, Postřelmov, Postřelmůvek, Rájec, Rohle, Rovensko, Svébohov, Štíty, Vyšehoří, Zborov, Zvole


Název funkce Telefon Kancelář Budova
Bc. Bohuslav Jásenský, MPA
vedoucí oddělení583 468 145
34
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Zdeněk Gerža
dopravní přestupky583 468 139
24
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Petr Hampl
projednávání přestupků583 468 144
34
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Marie Kráčmarová
dopravní přestupky583 468 154
24
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Jana Panovská
projednávání přestupků583 468 168
34
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh