Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Organizační struktura - Odbor správníNázev funkce Telefon Mobil Kancelář Budova
Ing. Vlastimil Hloch
vedoucí odboru583 468 236
603 774 077
232
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. Bc. Květoslava Hýblová
vedoucí oddělení životního prostředí583 468 254
731 465 547
204
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Bc. Petr Kašpar
vedoucí­ oddělení dopravy583 468 131
736 779 264
8
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Vlastimil Andrle
registr vozidel583 468 135
 19
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Mgr. Lydie Bartošová
ochrana přírody, vodoprávní orgán, rybářské lístky583 468 255
 202
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Zdeněk Gerža
dopravní přestupky583 468 139
 24
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Ivana Chládková
silniční hospodářství, dopravní inženýrství583 468 137
 21
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Bc. Mojmír Janů
zkušební komisař583 468 116
 216
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Vladislava Jurečková
silniční hospodářství, speciální stavební úřad583 468 138
 21
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Ing. Rostislav Kamenec
vodoprávní orgán – MVE, ČOV +100 E.O., povodně; správa městských lesů; myslivost; lovecké lístky583 468 240
732 349 216
203
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Bc. Pavlína Klárová
referentka583 468 267
 229
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Marie Kráčmarová
dopravní přestupky583 468 154
 24
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Bc. Jana Kupková
referentka583 468 266
 229
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Petr Leštinský
registr vozidel583 468 134
 019
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Bc. Jana Lukášová
referentka583 468 133
 19
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Ing. Dagmar Minářová
stavby pro bydlení – rodinné domy583 468 220
 228
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. Tomáš Nimrichter
městská zeleň (keře a stromy), státní správa lesů583 468 256
734 573 676
205
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Bc. Ondřej Pavlů
orgán ochrany ovzduší a odpadového hospodářství, odpadové hospodářství města583 468 251
 203
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. Květoslava Pecháčková
změny užívání, demolice583 468 231
 231
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Soňa Pobucká
vydávání územního rozhodnutí, dělení pozemků- FO583 468 219
 230
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. Jana Pospíšilová
vodoprávní orgán, městský útulek583 468 252
 202
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Bc. Martina Skalová
registr řidičů583 468 132
 019
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Miroslav Šváb, DiS
ochrana ZPF, ochrana zvířat proti týrání, rostlinolékařská péče, koordinovaná stanoviska, stanoviska OŽP583 468 250
 205
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Bc. Zdeňka Turková
povolování inženýrských sítí včetně přípojek583 468 258
 228
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Libor Zajíc
zkušební komisař, autoškoly583 468 153
 215
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
 

Strana 1 z 2