Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Organizační struktura - Oddělení informatiky

Vykonávané činnosti v oblasti samostatné působnosti:

 • zajišťuje podklady pro tvorbu koncepce rozvoje informačního systému,
 • zajišťuje zabezpečení a správu dat podle platné legislativy, hromadné zpracování, konfiguraci, aktualizaci, bezpečné uložení, zálohování a archivaci dat,
 • zajišťuje  zabezpečení technické  podpory SW MÚ Zábřeh, ÚIA, MěP, knihovna, Domov penzion pro důchodce Hněvkov a Zábřeh, Domov pro matky s dětmi,
 • zajišťuje správu HW na MÚ Zábřeh, ÚIA, MěP, knihovna, Domov penzion pro důchodce Hněvkov a Zábřeh, Domov pro matky s dětmi,
 • zajišťuje komplexní správu počítačové sítě MÚ, ÚIA, MěP  a organizačních složek města,
 • zajišťuje správu a údržbu datového a hlasového propojení budov MÚ Zábřeh a MěP,
 • zajišťuje bezpečný provoz konfiguraci a údržbu internetu, intranetu, e-pošty a e-podatelny,
 • zajišťuje provoz VoIP telefonie, správu a údržbu GSM bran pro MÚ, ÚIA, MěP  a organizační složky města, mimo Domov penzion pro důchodce Hněvkov
 • zajišťuje systematickou podporu uživatelům sw při jeho aplikaci a plnohodnotném využívání, a provádí základní školení pro práci se sw produkty,
 • zajišťuje a poskytuje zaměstnancům města odbornou poradenskou a konzultační činnost v oblasti informačních a komunikačních technologií,
 • zajišťuje tisková řešení, správu a údržbu multifunkčních tiskových strojů a kopírovacích zařízení včetně spotřebního materiálu,
 • zpracovává návrhy organizačně řídící dokumentace, organizačních a bezpečnostních pravidel nebo koncepčních a metodických materiálů na úseku informačních a komunikačních technologií, ochrany dat a duševního vlastnictví pro efektivní a bezpečné využití informačních systémů,
 • zabezpečuje metodickou pomoc (podporu) oddělení spisové a archivní služby MÚ Zábřeh,
 • zabezpečuje technickou podporu webové prezentace města, MÚ, ÚIA, MěP a organizačních složek města; vlastní webovou prezentaci zajišťuje knihovna,
 • zajišťuje výpočetní techniku pro jednání rady města, jednání zastupitelstva, pro školení a pro další mimořádné události,
 • zajišťuje technicky provoz zkušebny řidičů,
 • zajišťuje HW zabezpečení sítě MVČR, MPSV a MDČR,
 • zajišťuje správu pracovních stanic MVČR a MDČR a provádí aktualizace sw dle požadavků ministerstev,
 • zajišťuje provoz a správu mobilních telefonů pro MěÚ, ÚIA a MěP,
 • plní další úkoly zadané zastupitelstvem města, radou města, starostou, místostarostou a tajemníkem MěÚ v oblasti své působnosti.

Vykonávané činnosti v oblasti výkonu státní správy (přenesená působnost):

 • zajišťuje dodržování platných legislativních a technických norem, které se týkají informačních systémů, elektronického zpracování dat,
 • zajišťuje podporu informační správním agendám státní správy vykonávaným úřadem v přenesené působnosti podle platných legislativních a technických norem a nařízení vyšších správních orgánů.

Název funkce Telefon Mobil Kancelář Budova
Mgr. Jana Kašíková
vedoucí odboru informatiky583 468 208
603 522 911
224
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Mgr. Filip Matějka
správa uživatelů, JIP, technická podpora, zástupce vedoucí583 468 200
603 288 189
225
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Jaroslav Štěpán
bezpečnost a správa sítě, správa aplikací583 468 214
604 967 363
225
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh