Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Organizační struktura - Odbor vnitřních věcí

  • zajišťuje právní sluţby pro potřeby města,
  • spolupracuje při vydávání obecně závazných vyhlášek města, nařízení města a ostatních vnitřních předpisů,
  • řeší správní delikty, jejichţ řešení náleţí podle platné legislativy obci,
  • plní funkci opatrovníka, je-li stanoven správním orgánem jako opatrovník město Zábřeh (na základě ustanovení speciálních zákonů).


Název funkce Telefon Mobil Kancelář Budova
Bc. Jana Badalová
vedoucí oddělení majetkoprávního583 468 207
732 114 839
141
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. Hana Plášková
kontrolní pracovnice583 468 233
 130
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Mgr. Jitka Sekaninová
vedoucí­ odboru vnitřních věcí583 468 261
731 199 799
103
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Marie Bartoňová
platová agenda583 468 211
 118
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Bc. Daniel Gryc
volební agenda, stížnosti a příprava jednání RM a ZM583 468 246
733 535 795
114
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Lucie Mahdalová
tisková mluvčí583 468 217
736 153 427
106
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. Romana Přikrylová
prodeje, pronájmy583 468 206
 137
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Hana Tempírová
věcná břemena, čísla popisná, nabytí nemovitostí583 468 263
 139
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. Lucie Vilímková
asistentka starosty583 468 218
 106
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Bc. Petra Zemenová
pronájem pozemků, administrativa583 468 264
 137
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh