Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Letní prázdninová fotosoutěž „Zaostřeno na Zábřeh“

PDF Tisk Email

Město Zábřeh vyhlašuje letní prázdninovou fotosoutěž s názvem „Zaostřeno na Zábřeh." Soutěže se mohou zúčastnit fotoamatéři i profesionální fotografové bez rozdílu věku. Podmínkou je, že fotografie musí vzniknout Zábřeze. Každý účastník soutěže může zaslat až 3 fotografie v digitální podobě na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Nezapomeňte uvést své jméno, příjmení, věk, e-mail a telefonní kontakt.

Fotografie mohou například zachycovat atmosféru letních dní a nocí našeho města, prázdninovou náladu ve městě ale také selfie u zábřežských památek nebo na místech, které máte v našem městě nejraději.

Fotografie pojměte neobyčejně, nýbrž inspirativně, neobvykle, originálně...

Uzávěrka soutěže je 15. září 2017. Fotografie budou rozděleny do několika kategorií a postupně zveřejňovány na internetových stránkách www.zabreh.cz v sekci Fotosoutěž a facebooku Město Zábřeh.

Vítězové soutěže budou odměněni na vernisáži výstavy fotografií, která proběhne ve čtvrtek 5. října 2017 na Městském úřadě Zábřeh.

Účastníci soutěže prohlašují, že jsou autory přihlášených fotografií, anebo osobami oprávněnými k výkonu majetkových autorských práv opravňujících je k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Dále soutěžící prohlašují, že mají udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou na fotografiích případně zachyceny.

Účastníci soutěže udělují organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Účastníci soutěže souhlasí s tím, že plnění poskytnuté na základě soutěže bude vyhlašovatelem použito k dosažení účelu soutěže a k oficiální prezentaci města, popřípadě jinému obdobnému účelu, v souladu s ustanovením § 61 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Za tímto účelem poskytuje vyhlašovateli soutěže bezúplatně výhradní licenci dle § 47 a násl. autorského zákona.

Aktualizováno Čtvrtek, 27 Červenec 2017 12:28