Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Veřejné zakázky - aktuální výzvy

Informace o výzvách a probíhajícíh řízeních o veřejných zakázkách dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a podle směrnic města Zábřeh.

Informace o ukončených řízeních o veřejných zakázkách můžete nalézt pod odkazem Veřejné zakázky - řízení ukončeno.

Profil zadavetele: http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/5d0bf195-f072-4aed-b0a0-8e60e55d9d72

 

Datum vyvěšení Datum svěšení Název
31.05.2017 Zvýšení bezpečnosti na komunikaci II/315 (ulice Valová a Žižkova)
12.05.2017 Zábřeh, oprava ulice Valová, Zahradní
15.03.2017 Zábřeh, doplnění autobusových zastávek
07.03.2017 Revitalizace sídliště Výsluní - komunikace a zpevněné plochy
17.01.2017 Územní studie krajiny správního obvodu ORP Zábřeh