Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Veřejné zakázky - řízení ukončeno

Seznam veřejných zakázek na základě výzev, u nichž bylo řízení o veřejné zakázce ukončeno.

Informace o akutálních výzvách naleznete pod odkazem Veřejné zakázky - aktuální výzvy.

 

Datum vyvěšení Datum svěšení Název
18.07.2012 Digitalizace kina Retro Zábřeh dle standardu DCI a pořízení 3D technologie
13.07.2012 Nová hřbitovní zeď a kolumbárium – I. etapa, Zábřeh
09.07.2012 Zateplení bytového domu na ulici 17. listopadu 1, Zábřeh
21.06.2012 Digitalizace kina Retro Zábřeh dle standardu DCI a pořízení 3D technologie
28.03.2012 ZÁBŘEH – PROPOJOVACÍ KOMUNIKACE BILLA-HAVLÍČKOVA – VĚTEV B
07.03.2012 „Revitalizace významného krajinného prvku – „Alej na hrázi“ v Zábřehu“
28.02.2012 2. aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností – města Zábřeh
20.02.2012 Služební auto pro MěÚ Zábřeh
23.11.2011 Dodávka produktů Microsoft
23.11.2011 Dodávka multifunkčních tiskových zařízení
15.11.2011 Zábřeh, cyklostezka na opuštěném tělese dráhy
08.11.2011 Oprava vstupu v objektu Zábřežská kulturní s.r.o., ČSA 1, Zábřeh
06.11.2011 Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných obejktech v majetku města Zábřeh

Strana 4 z 4