Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Územní plán Zábřeh

PDF Tisk Email

Územní plán Zábřeh - opatření obecné povahy č. 1/2010

Soubor

Měřítko Stáhnout v *.pdf
Opatření obecné povahy (hlavní dokument) - textová část  stáhnout 1.45 MB 
Příloha č. 1 - Návrh - textová část stáhnout 898.24 KB 
Příloha č. 2 - Návrh - výkresová dokumentace
A.2.1 Výkres základního členění území 1:10 000 stáhnout 1.72 MB 
A.2.2 Hlavní výkres - celé území 1:5 000 stáhnout 2.91 MB 
Hlavní výkres - část 1 stáhnout 1.32 MB 
Hlavní výkres - část 2 stáhnout 1.11 MB 
Hlavní výkres - část 3 stáhnout 539.20 KB 
Hlavní výkres - část 4 stáhnout 188.29 KB 
A.2.3 Hlavní výkres - dopravní infrastruktura - část 1 1:5 000 stáhnout 2.25 MB 
Hlavní výkres - dopravní infrastruktura - část 2 stáhnout 2.32 MB 
Hlavní výkres - dopravní infrastruktura - část 3 stáhnout 587.23 KB 
Hlavní výkres - dopravní infrastruktura - část 4 stáhnout 321.95 KB 
A.2.4 Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika, spoje - část 1 1:5 000 stáhnout 2.30 MB 
Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika, spoje - část 2 stáhnout 1.41 MB 
Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika, spoje - část 3 stáhnout 330.15 KB 
Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika, spoje - část 4 stáhnout 197.43 KB 
A.2.5 Hlavní výkres - technická infrastruktura - zásobování vodou - část 1 1:5 000 stáhnout 2.20 MB 
Hlavní výkres - technická infrastruktura - zásobování vodou - část 2 stáhnout 2.97 MB 
Hlavní výkres - technická infrastruktura - zásobování vodou - část 3 stáhnout 708.69 KB 
Hlavní výkres - technická infrastruktura - zásobování vodou - část 4 stáhnout 488.78 KB 
A.2.6 Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství - odkanalizování - část 1 1:5 000 stáhnout 3.10 MB 
Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství - odkanalizování - část 2 stáhnout 3.04 MB 
Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství - odkanalizování - část 3 stáhnout 745.09 KB 
Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství - odkanalizování - část 4 stáhnout 476.96 KB 
A.2.7 Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny 1:10 000 stáhnout 2.58 MB 
A.2.8 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - část 1 1:5 000 stáhnout 992.50 KB 
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - část 2 stáhnout 750.17 KB 
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - část 3 stáhnout 254.01 KB 
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - část 4 stáhnout 125.97 KB 
Příloha č. 3 - Odůvodnění - textová část stáhnout 1.30 MB 
Příloha č. 4 -Odůvodnění - výkresová dokumentace
B.2.1 Širší vztahy 1:50 000 stáhnout 15.09 MB 
B.2.2 Koordinační výkres - celé území 1:5 000 stáhnout 12.35 MB 
Koordinační výkres - část 1 stáhnout 6.31 MB 
Koordinační výkres - část 2 stáhnout 4.80 MB 
Koordinační výkres - část 3 stáhnout 1005.42 KB 
Koordinační výkres - část 4 stáhnout 541.65 KB 
B.2.3 Koordinační výkres - část 1 1:2 000 stáhnout 2.37 MB 
Koordinační výkres - část 2 stáhnout 915.91 KB 
Koordinační výkres - část 3 stáhnout 3.15 MB 
Koordinační výkres - část 4 stáhnout 3.66 MB 
Koordinační výkres - část 5 stáhnout 324.79 KB 
Koordinační výkres - část 6 stáhnout 322.12 KB 
Koordinační výkres - část 7 stáhnout 432.94 KB 
Koordinační výkres - část 8 stáhnout 318.62 KB 
Koordinační výkres - část 9 stáhnout 345.42 KB 
Koordinační výkres - část 10 stáhnout 386.35 KB 
Koordinační výkres - legenda stáhnout 997.64 KB 
B.2.4 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část 1 1:5 000 stáhnout 1.13 MB 
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část 2 stáhnout 1.35 MB 
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část 3 stáhnout 461.76 KB 
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část 4 stáhnout 214.62 KB 
Tabulka záborů ZPF a PUPFL - Zábřeh stáhnout 57.54 KB 
Tabulka záborů ZPF a PUPFL - Hněvkov stáhnout 29.17 KB 
Tabulka záborů ZPF a PUPFL - Pivonín stáhnout 30.49 KB 
Tabulka záborů ZPF a PUPFL - Václavov stáhnout 30.62 KB 
Tabulka záborů ZPF a PUPFL - Dolní Bušínov stáhnout 26.73 KB 
Příloha č. 5 - Vyhodnocení připomínek k návrhu ÚP Zábřeh  stáhnout 246.35 KB 

Územní plán Zábřeh je zveřejněn též prostřednictvím mapového serveru http://gis.zabrezsko.cz/.

 

Pokud se Vám nedaří otevřít pdf soubory, zkuste si stáhnout nejnovější verzi Acrobat readeru ze stránek firmy Adobe.

Aktualizováno Úterý, 01 Listopad 2016 13:24