Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Bezbariérové město

PDF Tisk Email

Samotným cílem záměru „Bezbariérové město Zábřeh“ je komplexně řešit pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace a skládá se z jednotlivých tras. V každé trase se řeší dílčí jednotlivé projekty, které se soustředí na úpravu chodníku, bezbariérové zpřístupnění instituce, odstranění bariér v dopravě nebo zvýšení bezpečnosti v rámci uvažovaných tras.

 

 

Projekt „Bezbariérové město Zábřeh“ v sobě zahrnuje řešení bezbariérového propojení vlakového nádraží a autobusového nádraží s centrem města, kde se nachází převážná většina veřejných budov, institucí a komerčních objektů. Dále projekt obsahuje bezbariérové spojení kulturních, sportovních, zdravotnických a školských institucí.

Trasa byla navrhována s ohledem na hlavní pěší proudy a na hlavní instituce či ostatní zařízení v centru města, která jsou hojně navštěvována.

Navrhovaná bezbariérová trasa vychází z nově zrekonstruovaného hlavního nádraží ČD přes centrum města k hlavní budově Městského úřadu Zábřeh na Masarykově náměstí.

Druhá bezbariérová trasa vede od Městského úřadu na náměstí Osvobození po ulici Postřelmovská až na náměstí 8. května, kde dále pokračuje po ulici Školská zpět na náměstí Osvobození. Třetí bezbariérová trasa vede z náměstí 8. května po ulici Bezručova, dále směrem po ulici Nerudova až na ulici Valová, kde je situováno autobusové nádraží.

 

projekt-mapa bezbarierove_trasy

Aktualizováno Úterý, 30 Říjen 2012 10:48
 

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace