Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Revitalizace školního areálu IV. ZŠ Severovýchod

PDF Tisk Email

Studie revitalizace školního areálu IV. ZŠ Severovýchod byla dokončena v září 2011. Jejím cílem je obnova a rozšíření sportovních ploch pro IV. ZŠ, vybudování pobytových a odpočinkových prostorů, přeřešení a vybavení ploch zeleně pro potřeby výuky v exteriéru a zájmové aktivity.

 

 

Návrh nového řešení školního areálu vychází z jeho prostorových možností a vazeb na okolní zástavbu i komunikační síť, dále respektuje potřeby školy pro výuku a doplňkové aktivity. Revitalizací vznikne kvalitní sportovní a herní vybavení s prostorem pro výuku v exteriéru, rozšířené o vybavení pro společenské a zájmové aktivity. Studie respektuje stávající situování hřišť.

Studie v prostoru navrhuje následující:

  • rekonstrukce sportovních ploch a jejich vybavení
  • výstavba zpevněných ploch
  • výstavba oplocení areálu
  • výstavba přístřešků
  • výstavba garáže s dílnou a kolárny
  • výstavba dětského hřiště
  • terénní a sadové úpravy
  • vybavení mobiliářem
  • drobná zahradní architektura

Arel_Z_SV_Zbeh_MODEL_2011_1  Arel_Z_SV_Zbeh_MODEL_2011_2

Aktualizováno Úterý, 30 Říjen 2012 10:50
 

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace