Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Rekonstrukce Masarykova náměstí v Zábřehu III. etapa

PDF Tisk Email

Projektovaná stavba ve stupni dokumentace k územnímu řízení navazuje na rekonstrukci Masarykova náměstí, jíž první a druhá etapa (tj. revitalizace blízkého okolí budovy zámku) byla dokončena v roce 2010. Ve třetí etapě je řešena rekonstrukce Masarykova náměstí a místní komunikace na ulicích Farní a Žižkova. Cílem stavby je úprava povrchů prostranství na Masarykově náměstí, ul. Farní a Žižkova včetně přilehlých pěších komunikací a revitalizace parkové plochy mezi budovou zámku a veřejným prostranstvím Masarykova náměstí. Součástí stavby je také obnova stávajícího veřejného osvětlení a odvodnění komunikací a zpevněných ploch.

 

Snahou návrhu úpravy Masarykova náměstí je také vymezit část náměstí určenou pro pěší provoz od části využitelné pro parkování. Plocha náměstí je rozdělena na území určené pro dopravní obsluhu náměstí, plochy určené pro pěší a plochu parkoviště.

Rekonstrukcí veřejného prostranství na Masarykově náměstí dojde ke:

- zlepšení parteru,

- zlepšení způsobu parkování se snahou o maximálně estetické řešení,

- zlepšení bezpečnosti pohybu vozidel po parkovací ploše.

Začátek rekonstrukce ul. Žižkova je v místě stykové křižovatky s ul. Farní, konec je v místě napojení na ul. Komenského. Ulice Farní bude rekonstruována v celé délce. Místní komunikace na ul. Farní i Žižkova jsou řešeny jako jednopruhové jednosměrné komunikace s parkovacími pruhy.

 

pdfD01_Přehledná_situace.pdf376.35 KB
pdfD02_Koordinační_situace.pdf3.2 MB

Aktualizováno Čtvrtek, 02 Říjen 2014 09:26
 

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace