Dostupnost sociální služby azylové domy pro rodiny s dětmi na území obce s rozšířenou působností Zábřeh

PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ing. Dalibor Bartoň Projekty - Realizované

 

Realizace probíhá v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Olomouckém kraji“

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00085

Částka: 1.407.600,- Kč

Doba realizace projektu: 1.1.2015 až 30.09.2015

Popis projektu

Předmětem projektu je zajištění poskytování základních činností vymezených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách. Tyto činnosti budou poskytované tak, aby byla zaručena jejich odpovídající úroveň a dostupnost pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené a aby docházelo k naplňování cílů této služby, tj. napomoci cílové skupině zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti.

Výše uvedený projekt se týká provozu Azylového domu pro rodiny s dětmi, Tunklova 1 v Zábřehu.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je poskytování sociálních služeb osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Olomouckého kraje (Azylový dům pro rodiny s dětmi). Bude kladen důraz zejména na posílení kontrolní činnosti z důvodu akcentování kvality zajištění sociálních služeb, a tím vytvoření podmínek pro zajištění podpory a pomoci okruhu osob za účelem sociální inkluze a prevence sociální exkluze osob na území Olomouckého kraje. Projekt je zaměřen na podporu poskytování následujících sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: Azylové domy pro rodiny s dětmi (§57).

Forma poskytování sociální služby - pobytové

Realizátor projektu: Olomoucký kraj, IČ:60609460

Poskytovatel služby: Město Zábřeh IČ: 00303640

Kontaktní osoba za poskytovatele služby: Růžena Vinklerová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 583 415 060

www: http://dmd.zabreh.cz

 

 

Aktualizováno Pátek, 20 Listopad 2015 10:03