Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Poskytnuté finanční příspěvky z rozpočtu města Zábřeh v roce 2013

Print Version
Open as PDF

 

 

V oblasti sportu

NÁZEV ŽADATELE

NÁZEV PROJEKTU

Č. USNESENÍ RM/ZM

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK V KČ

Centrum volného času Bozeňov, o.s.

Bozeňovský cyklomaraton 2013

RM – 13/053/953/05/00

5 900

Centrum volného času Bozeňov, o.s.

Dětský den – Hry světa 2013

RM – 13/053/953/05/00

4 200

Český rybářský svaz

"Zlatá udice, mládež", "Rybářské závody, mládež", Podzimní pohár, mládež", "Běh o vánočního kapra"

RM – 13/053/953/05/00

6 800

David Jílek

Dar – na činnost

RM – 13/055/953/05/00

4 700

Klub stolního hokeje Sever Zábřeh

Na činnost

RM – 13/053/953/05/00

9 200

Kuželkářský klub

Mistrovství ČR v kuželkách, kategorie muži nebo ženy

RM – 13/053/953/05/00

16 200

Kuželkářský klub

Pohár mladých nadějí

RM – 13/053/953/05/00

5 000

Kuželkářský klub

Turnaj 4-členných družstev

RM – 13/053/953/05/00

2 600

Klub českých turistů Zábřeh

Na činnost

RM – 13/053/953/05/00

2 500

Mgr. Aleš Valnoha

Zábřežská Niké

RM – 13/053/953/05/00

2 000

Mgr. Josef Zika

Běh za břehem

RM – 13/053/953/05/00

3 500

Mgr Josef Zika

Půlmaraton úkolím Moravské Sázavy

RM – 13/053/953/05/00

3 000

NK Zábřeh, o.s.

Memoriál Ing. Ach. Petra Fabiána v nohejbale trojic

RM – 13/053/953/05/00

8 700

Občanské sdružení BŘEH

Welzlovo kolo

RM – 13/053/953/05/00

9 300

Občanské sdružení BŘEH

Welzlův kvadriatlon

RM – 13/053/953/05/00

23 000

Orel jednota Zábřeh

Na činnost

RM – 13/053/953/05/00

5 800

Plavecký klub Zábřeh

Na činnost

RM – 13/053/953/05/00

10 600

RC Team Zábřeh

Na činnost

RM – 13/053/953/05/00

21 400

SDH Ráječek

Velká cena SHČMS v pořárním sportu

RM – 13/053/953/05/00

9 500

TJ LOKO Skalička

Na činnost

RM – 13/053/953/05/00

30 300

Volejbalový klub Zábřeh

Beach volleyball cup Bozéňov

RM – 13/053/953/05/00

5 700

Volejbalový sportovní klub Zábřeh

Májový turnaj ve volejbale

RM – 13/053/953/05/00

6 500

Volejbalový sportovní klub Zábřeh

Turnaj města Zábřeh ve volejbale – 54. ročník

RM – 13/053/953/05/00

6 200

VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh

Zábřežský tenisový turnaj pedagog. pracovníků OLK

RM – 13/053/953/05/00

3 400

TJ Sokol Václavov

Údržba hřiště ve Václavově

RM – 13/051/953/03/00

20 000

SK SULKO

Činnost fotbalové mládeže

ZM – 13/023/952/02/03

200 000

Sportovní kluby Zábřeh

Provoz a údržba městského stadionu

ZM – 13/023/952/02/01

800 000

TJ Sokol Zábřeh

Na činnost

ZM – 13/023/952/03/00

200 000

SK SULKO Zábřeh

Zajištění činnosti fotbalového klubu

ZM – 13/024/952/02/02

500 000

Ekoservis

Provoz městského bazénu

RM – 13/053/953/06/02

RM – 13/062/953/01/02

4 000 000

CELKEM

5 926 000

V oblasti kultury

NÁZEV ŽADATELE

NÁZEV PROJEKTU

Č. USNESENÍ RM/ZM

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK V KČ

Česká křesťanská akademie, o.s.

Přednáška pro veřejnost pořádané místní skupinou ČKA v r. 2013

RM – 13/053/952/04/00

10 000

Česká Welzlologická a cestovatelská společnost , o.s.

Aktualizace a zavedení angl. verze internet. portálu o J. E. Welzovi

RM – 13/053/952/04/00

14 200

DDM Krasohled Zábřeh

Den Země Zábřeh 2013

RM – 13/053/952/04/00

10 600

Dechový orchestr Sempre při ZUŠ Zábřeh

XVI. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2013

RM – 13/053/952/04/00

7 800

Farní muzeum Zábřeh, o.s.

Dny evropského dědictví 2013

RM – 13/053/952/04/00

10 800

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR

Na činnost

RM – 13/053/952/04/00

19 500

Kálik, o.s.

Kálikův podzim 2013

RM – 13/053/952/04/00

12 200

Madalen, folková skupina

Vzpomínka – charitativní koncert (říjen/listopad 2013)

RM – 13/053/952/04/00

6 200

Mažoretky Zábřeh o.s.

Na činnost

RM – 13/053/952/04/00

11 400

Moravia Big Band Zábřeh

JAZZ IN HALL 2013

RM – 13/053/952/04/00

17 700

Pěvecké sdružení severomor. učitelů Zábřeh

Na činnost

RM – 13/053/952/04/00

2 800

Rada rodičů při ZUŠ Zábřeh

Mezinárodní interpretační kurzy Zábeh „Hudba ve městě J.E. Welzla

RM – 13/053/952/04/00

21 000

Rada rodičů při ZUŠ Zábřeh

Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu 2013

RM – 13/053/952/04/00

10 400

Rodina v akci

Na činnost

RM – 13/053/952/04/00

6 400

Rodinné centrum Na Paloučku, o.s.

Na činnost

RM – 13/053/952/04/00

7 700

Římskokatolická farnost

Koncert scholy gregoriany pragensis

RM – 13/053/952/04/00

15 400

SDH Ráječek

Cyrilo-metodějská pouť

RM – 13/053/952/04/00

12 600

Sdružení hudebníků Veselá kapela

Setkání dechovek a jejich příznivců 2013

RM – 13/053/952/04/00

11 600

Slavice

Na činnost

RM – 13/053/952/04/00

9 200

Smíšený pěvecký sbor Carmen, o.s.

Na činnost

RM – 13/053/952/04/00

12 200

Spolek Metoděj, o.s.

Mikulášské odpoledne

RM – 13/053/952/04/00

14 200

Svaz důchodců

Na činnost

RM – 13/053/952/04/00

3 300

Thilisar, o.s.

Moravský mumraj, festival irské, skotské a dobové hudy

RM – 13/053/952/04/00

11 800

Václav o.s.

Václavovský kulturní podzim 2013

RM – 13/053/952/04/00

19 100

Svaz učitelů tance ČR, o.s.

Festival tanečního mládí 2013

RM – 13/053/952/04/00

7 900

ZUŠ

Galerie Tunklův Dvorec

ZM   13/022/952/02/00

80 000

Spolek Metoděj

Na činnost

ZM – 13/024/952/02/01

140 000

ZK, s.r.o.

Na krytí ztráty

RM – 13/051/952/06/02

RM – 13/060/952/01/02

2 584 000

Muzeum

Podíl na režijních výdajích

-

70 000

Kulturní akce ZK, s.r.o.

Ples, Jarmark, W. festival

RM – 11/028/952/05/00

180 000

CELKEM

3 340 000

Na mimořádné akce

 

NÁZEV ŽADATELE

NÁZEV PROJEKTU

Č. USNESENÍ RM/ZM

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK V KČ

HigBic s.r.o.

Na kole dětem

RM – 13/053/953/07/00

10 000

Rada rodičů při ZUŠ v Zábřehu

Mistrovství republiky v mažoretkovém sportu 2013 - Vimperk

RM – 13/062/953/04/00

11 000

Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh, o.s.

Na činnost

RM – 13/066/952/03/00

6 000

1. Dámský klub

Velká cena Eskymo Welzla

RM – 13/053/953/10/00

10 000

TTV Sport Group, o.s.

Czech Cycling Tour 2013

RM – 13/055/953/02/00

10 000

SDH Skalička

Zhlédnutí soutěže TFA Ostravská věž 2013

RM – 13/062/953/05/00

5 000

Plavecký klub Zábřeh

Bozeňovské ledy – 2. ročník

RM - 13/066/953/07/00

10 000

Náb. obec Církve českoslov. husitské v Zábřehu

Zajištění provozu a osvětlení věžních hodin

RM – 13/058/952/06/00

5 000

CELKEM

67 000

 Na sociální činnost

 

Charita Zábřeh - soc. služby

na činnost

ZM – 13/022/991/01/00

900 000

Charita Zábřeh

na provoz veřejných WC

ZM – 13/022/991/02/00

200 000

Interna s.r.o. Zábřeh

na činnost

ZM – 12/021/931/01/01

380 000

Svaz tělesně postižených, o.s., Zábřeh

na činnost

RM – 13/052/991/04/00

30 000

AREÁL PIVOŇKA, o.p.s., Zábřeh

na akci "Zdraví mozku ovlivňuje celý náš život"

RM – 13/054/991/02/01

25 000

ISIS, o.s., Olomouc

na akci "Poradensko-vzdělávací pobyty pro náhradní rodiny"

RM – 13/054/991/02/01

7 000

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, o.s., Šumperk

na činnost

RM – 13/054/991/02/01

10 000

Sdružení Podané ruce, o.s.

na činnost

ZM – 13/022/991/03/00

135 000

Středisko rané péče SPRP Olomouc, o.s.

na činnost

RM – 13/054/991/02/01

10 000

Oblastní spolek  ČČK Šumperk/Zábřeh

na činnost

RM – 13/054/991/02/01

5 000

Dětský svět Zábřeh, o.s.

na činnost

RM – 13/052/991/06/00

20 000

FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ, o.s., Zábřeh

na činnost

RM – 13/052/991/07/00

20 000

Liga proti rakovině Šumperk, o.s.

na akci "Rekondiční pobyty pro ženy po operaci prsu pro zhoubný nádor"

RM – 13/054/991/02/01

13 000

RES-SEF, o.s., Šumperk

na činnost

RM – 13/055/991/02/00

35 000

Sociální služby Šumperk, p.o.

na činnost

RM – 13/052/991/05/00

50 000

Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh, o.s.

na činnost

RM – 13/054/991/02/01

20 000

Občanské sdružení Ryzáček, Líšnice

na činnost

RM – 13/055/991/02/00

7 000

OS Spirála, Zábřeh

na činnost

RM – 13/054/991/02/00

10 000

 

 

 


Aktualizováno (Čtvrtek, 27 Únor 2014)