Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Poskytnuté finanční příspěvky z rozpočtu města Zábřeh v roce 2012

Print Version
Open as PDF

Poskytnuté finanční příspěvky z rozpočtu města Zábřeh v roce 2012 v oblasti SPORTU

NÁZEV ŽADATELE NÁZEV PROJEKTU Č. USNESENÍ RM/ZM FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK V KČ
NK Zábřeh, o.s. Memoriál Ing. Arch. Petra Fabiána v nohejbale trojic RM - 12/033/953/08/00 10 300
Český rybářský svaz - MO Zábřeh "Zlatá udice, mládež", "Rybářské závody, mládež", Podzimní pohár, mládež", "Běh o vánočního kapra" RM - 12/033/953/08/00 8 700
Sportovní klub Vodní sporty Zábřeh Český pohár žáků a veřejné závody ve sjezdech a sprintech k 50. výročí založení kanoistického oddílu v Zábřehu RM - 12/033/953/08/00 7 600
Orel jednota Zábřeh Na činnost RM - 12/033/953/08/00 7 800
PKZá - Plavecký klub Zábřeh Na činnost RM - 12/033/953/08/00 15 300
TJ sokol Zábřeh Na činnost RM - 12/033/953/08/00 24 300
Kuželkářský klub Zábřeh Turnaj mladých nadějí RM - 12/033/953/08/00 9 000
Občanské sdružení BŘEH Welzlův kvadriatlon RM - 12/033/953/08/00 13 000
Sportovní kluby na provoz stadionu ZM - 12/015/953/01/00 800 000
TJ Sokol Václavov na provoz (údržba hřiště) RM - 12/029/953/08/00 10 000
Mládež SK SULKO Zábřeh na činnost ZM - 12/016/953/02/00 200 000
Ekoservis pokrytí ztráty z činností spojených s provozem městského bazénu ZM - 12/029/953/04/02 2 000 000
ZM - 12/040/953/04/02 2 000 000
CELKEM 5 106 000

 

Poskytnuté finanční příspěvky z rozpočtu města Zábřeh v roce 2012 v oblasti KULTURY

NÁZEV ŽADATELE NÁZEV PROJEKTU Č. USNESENÍ RM/ZM FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK V KČ
Česká křesťanská akademie na činnost RM - 12/033/952/07/00 9 000
Pěvecké sdružení severom. učitelů Zábřeh Koncert PSSU a MPS "Nešvera" RM - 12/033/952/07/00 3 000
Václav o.s. Václavovský kulturní podzim XIII. ročník RM - 12/033/952/07/00 14 000
Česká welzlologická a cestov. společnost Expedice po stopách J. Welzla RM - 12/033/952/07/00 13 000
Ing. Martin Strouhal Kniha Pragovkou na Haiti RM - 12/033/952/07/00 8 000
Kálik o.s. Kálikův podzim 2012 RM - 12/033/952/07/00 10 000
Český svaz chovatelů Z.O. Zábřeh Místní výstava drobného zvířectva RM - 12/033/952/07/00 3 000
Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh, o.s. na činnost RM - 12/033/952/07/00 17 000
Pěvecký sbor severomoravských učitelek na činnost RM - 12/033/952/07/00 3 000
Ženský pěvecký sbor Slavice na činnost RM - 12/033/952/07/00 4 000
Moravia Big Band Zábřeh JAZZ IN HALL 2012 RM - 12/033/952/07/00 17 500
MS ČČK Hněvkov Dětský den "Veselá olympiáda" RM - 12/033/952/07/00 4 000
Rada rodičů při ZUŠ v Zábřehu Mezinárodní interpretační kurzy Zábřeh 3. ročník RM - 12/033/952/07/00 17 500
Rodinné centrum Na Paloučku, o.s. na činnost RM - 12/033/952/07/00 6 000
Smíšený pěvecký sbor Carmen o.s. na činnost RM - 12/033/952/07/00 12 000
DDM Krasohled Zábřeh Bambiriáda 2012 RM - 12/033/952/07/00 10 000
Farní muzeum Zábřeh, o.s. Dny evropského dědictví 2012 RM - 12/033/952/07/00 12 000
JUNÁK - svaz skautů a skautek na činnost RM - 12/033/952/07/00 22 000
Rada rodičů při ZUŠ v Zábřehu na činnost RM - 12/033/952/07/00 14 000
Rodina v akci "S kamarády je prima II." RM - 12/033/952/07/00 3 000
Římskokat. farnost Zábřeh, církevní organizace Koncert scholy gregoriany pragensis RM - 12/033/952/07/00 13 000
Sdružení hudebníků Veselá kapela Setkání dechovek a jejich příznivců 2012 RM - 12/033/952/07/00 11 000
Galerie Tunklův dvorec na činnost ZM - 12/015/952/02/00 80 000
Spolek Metoděj na činnost ZM - 12/016/952/01/00 80 000
Dotace ZK, s.r.o. na krytí ztráty RM - 11/028/952/04/02 1 100 000
RM - 12/040/952/03/01 1 384 000
Muzeum podíl na režijních výdajích - 70 000
Kulturní akce u ZK, s.r.o. (Komisionářská smlouva) ples, jarmark, W. festival RM - 11/028/952/05/00 180 000
CELKEM 3 120 000

 

Poskytnuté finanční příspěvky z rozpočtu města Zábřeh v roce 2012 v oblasti SOCIÁLNÍ

NÁZEV ŽADATELE NÁZEV PROJEKTU Č. USNESENÍ RM/ZM FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK V KČ
Charita Zábřeh - soc. služby na činnost ZM - 12/017/991/01/00 900 000
Charita Zábřeh veřejné WC ZM - 12/017/991/02/00 200 000
Interna s.r.o. Zábřeh podpora soc. služeb ZM - 11/014/931/03/01 ZM - 12/017/931/02/00 387 000
Svaz tělesně postižených, o.s., Zábřeh na činnost RM - 12/033/991/17/00 30 000
AREÁL PIVOŇKA, o.p.s., Zábřeh na akci "Abeceda rodinných financí pro občany Zábřežska" RM - 12/033/991/03/00 7 000
ISIS, o.s., Olomouc na akci "Poradensko-vzdělávací pobyty pro náhradní roodiny" RM - 12/033/991/04/00 6 000
Sjednoc. org. nevidomých a slabozr., o.s., Šumperk na činnost RM - 12/033/991/06/00 10 000
Armáda spásy v ČR, o.s., Šumperk na akci "Podpora bezp. při provádění os. hygieny uživatelů noclehárny" RM - 12/033/991/09/00 8 000
Středisko rané péče SPRP Olomouc, o.s. na činnost RM - 12/033/991/12/00 12 000
Oblastní spolek  ČČK Šumperk/Zábřeh na činnost RM - 12/033/991/01/00 6 000
Dětský svět Zábřeh, o.s. na akci "Ozdravný pobyt pro děti ze sociálně slabých rodin" RM - 12/033/991/08/00 22 000
FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ, o.s., Zábřeh na akci víkendový pobyt pro děti "Ve zdravém těle, zdravý duch" RM - 12/033/991/05/00 22 000
Liga proti rakovině Šumperk, o.s. na akci "Rekondiční pobyty pro ženy po operaci prsu pro zhoubný nádor" RM - 12/033/991/02/00 11 000
RES-SEF, o.s., Šumperk na činnost ZM - 12/016/991/01/00 150 000
Sociální služby Šumperk, p.o. na činnost ZM - 12/016/991/02/00 70 000
CELKEM 1 841 000

 

Poskytnuté finanční příspěvky z rozpočtu města Zábřeh na mimořádné akce během roku 2012

NÁZEV ŽADATELE NÁZEV PROJEKTU Č. USNESENÍ RM/ZM FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK V KČ
Top race agency, o.s. zast. Pavlem Zittou Závod na cyklostezce RM - 12/029/953/05/00 7 500
Rada rodičů při ZUŠ Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu RM - 12/041/953/07/00 20 000
Tělocvičná jednota SOKOL Zábřeh Setkání se zahraničními sokoly při příležitosti 150 let založení Sokola RM - 12/041/953/12/00 12 500
VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh Tenisový turnaj pedagogických pracovníků RM - 12/041/951/05/00 5000
Sportovní kluby Zábřeh Pokrytí výdajů spojených s provozem městského stadionu v Zábřehu ZM - 12/018/931/05/00 45 780
CELKEM 90 780

Aktualizováno (Čtvrtek, 07 Únor 2013)