Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Elektronická podatelna:

PDF Tisk Email

 

Město Zábřeh zveřejňuje v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby v platném znění

 

Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů:

a) Příjem dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

1. Městský úřad Zábřeh, nám. Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh

2. Městský úřad Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh

 

b) Úřední hodiny podatelny:

  • pondělí a středa 08:00 – 17:00
  • úterý a čtvrtek  08:00 – 15:00
  • pátek                  08:00 – 14:30

c) Elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty): Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

d) Identifikátor datové schránky:

hk9bq2f

- původce: OVM (Orgán veřejné moci), IČ: 00303640

e) Další možnost elektronické komunikace

            - faxové číslo: +420 583 416 505

f) Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, které se přijímají v digitální podobě:

-       statické textové, případně kombinované textové a obrazové dokumenty:

DOC(X), XLS(X), PPT(X) – soubory vytvořené Microsoft Office

PDF/A, ISO 19005 – Portable Dokument Format for the Long-term Archiving

TXT – prostý text

RTF – (Rich TextFormat) proprietální na platformě nezávislý formát pro uložení textu

-       statické obrazové dokumenty:

JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918 – Joint Photographic Experts Group File Interchange Format

TIF/TIFF, revize 6 – Tagged Image File Format – nekomprimovaný

PNG, ISO/IEC 15948 – Portable Network Graphics

-       dynamické obrazové dokumenty:

MPEG-2, ISO/IEC 13818 - Moving Picture Experts Group Phase 2

MPEG-1, ISO/IEC 11172 - Moving Picture Experts Group Phase 1

GIF - Graphics Interchange Fotmat

-       zvukové dokumenty:

MP2 - MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II

MP3 - MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III

-       databáze a metadata

XML - Extensible Markup Language Document

-       datové zprávy z ISDS

ZFO - nativním formát typu XML aplikace 602XML Filler

Ostatní typy souborů nebo zaheslované soubory nebudou přijaty.

g) Přehled přenosných technických nosičů dat a přijímání dokumentů v digitální podobě:

  • CD, DVD se souborovým systémem ISO 9660
  • DVD se souborovým systémem UDF
  • USB Flash disk
  • USB externí HDD

Podání na jiných nosičích nebudou přijata. Podání je zaevidováno jako osobní podání.

CD/DVD je zařazeno jako příloha podání a nevrací se podávajícímu.

Podání na ostatních přenosných nosičích nesmí překročit velikost 9 MB.

Pokud datová zpráva a dokument v ní označený nebude podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou, popřípadě opatřen kvalifikovaným časovým razítkem, bude považován za prostou kopii dokumentu.

h) Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo informacích:

Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

i) Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu analogové podobě nebo dokumentu v elektronické podobě:

Pokud je dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, podatelna dokument nezpracovává. Rovněž podatelna nezpracovává dokumenty, které jsou v analogové podobě neúplné nebo poškozené natolik, že je nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně nelze určit odesílatele.

 

 

Aktualizováno Úterý, 20 Září 2016 07:43