Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Krizový štáb ORP Zábřeh

PDF Tisk Email

 

Složení Krizového štábu ORP Zábřeh

 

Členové BR ORP Zábřeh

Předseda: JOHN František RNDr. Mgr., Ph.D.

starosta ORP Zábřeh

CRHONEK Karel PaedDr.

místostarosta ORP Zábřeh

(zástupce předsedy v případě jeho nepřítomnosti)
Tajemník: PŘIDAL Stanislav Ing.

tajemník BR ORP Zábřeh

Členové: DOUBRAVA Václav Bc.

velitel Městské policie Zábřeh

POLÁCH Jiří npor. Ing.

velitel Obvodního oddělení Zábřeh Policie ČR

KRASULOVÁ Jana Ing.

tajemník ORP Zábřeh

ŽAITLIK Martin plk. Ing.

ředitel Územního odboru Šumperk HZS Olomouckého kraje

KLIMEK Josef

velitel Jednotky SDH města Zábřeh

Stálá pracovní skupina:
vedoucí dle určení
zástupce ved. dle určení
zapisovatel dle určení
telefonista dle určení
člen HZS dle určení
Přizvaní odborníci:
Odborníci dle potřeb vyplývajících z povahy krizové události
(vedoucí odborů, statici, lékaři, hygienici apod.)
Aktualizováno Středa, 12 Duben 2017 09:39