Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Obsah činnosti bezpečnostní rady ORP

PDF Tisk Email

Obsah činnosti bezpečnostní rady ORP

(dle Nařízení vlády 462/2000 Sb. k provedení § 27 a 28 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů.)

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností projednává a posuzuje
 
a) přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení,
 
b) krizový plán obce s rozšířenou působností,
 
c) vnější havarijní plán, pokud je schvalován starostou obce s rozšířenou působností,
 
d) finanční zabezpečení připravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
 
e) závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,
 
f) stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
 
g) způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
 
h) další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové situace a jejich řešení.

Aktualizováno Pondělí, 24 Duben 2017 12:50