Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Krizové řízení a ochrana obyvatelstva

PDF Tisk Email

Výstavba systému krizového řízení sleduje jako hlavní cíl schopnost veřejné správy včas a správně zareagovat při vzniku krizové situace a tak na nejvyšší možnou míru omezit ohrožení životů, zdraví, majetku nebo životního prostředí. Zákon o krizovém řízení stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením a při jejich řešení.

Pod pojmem krizové řízení chápeme souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace. Zákon vytvořil systémově propojenou strukturu krizového řízení na všech předpokládaných stupních řízení (centrum - kraj - obec s rozšířenou působností-obec), což umožní širší pojetí řízení zejména při organizování a plánování přípravy na krizové situace a při jejich vlastním řešení. Zvláštní význam je přikládán koordinaci a součinnosti při zabezpečování a využívání potřebných sil a prostředků. Důležitou odbornou funkci koordinačního orgánu na úrovni krajů a obcí budou plnit bezpečnostní rady.

Ministerstvo vnitra koordinuje přípravu na krizové stavy a jejich řešení. Tuto koordinační roli plní mimo oblast vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. K tomu zejména:

  • sjednocuje postupy ministerstev, krajských úřadů, obecních úřadů, právnických osob a podnikajících fyzických osob,
  • organizuje instruktáže, školení a další přípravu k získání zvláštní odborné způsobilosti pracovníků orgánů krizového řízení,
  • provádí kontrolu krizových plánů zpracovaných ostatními ministerstvy a ve spolupráci s příslušným ministerstvem kontrolu krizových plánů krajů a obcí s rozšířenou působností,
  • zajišťuje systém civilního nouzového plánování ČR, který je zaměřen na plnění hlavních úkolů formulovaných Hlavním výborem pro civilní nouzové plánování NATO.

V rámci organizace MV plní úkoly krizového pracoviště ministerstva podle krizového zákona odbor bezpečnostní politiky, který rovněž odpovídá za přípravu a řešení krizových situací souvisejících s vnitřní bezpečnostní a veřejným pořádkem a přitom určuje a kontroluje postupy Policie ČR.

.

Aktualizováno Středa, 12 Duben 2017 09:31