Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Ochrana obyvatelstva

PDF Tisk Email

Krizový management

Krizový management zahrnuje systém a metody řešení řízení mimořádných událostí - mimořádných / krizových situací specializovanými odborníky, kteří tvoří skupinu souhrnně nazývanou krizový management. Krizový management plní svou funkci v přípravě a při vlastním řešení mimořádné / krizové situace vzniklé v důsledku mimořádné události.

Struktura krizového managementu na úrovni územních orgánů:

Bezpečnostní rada státu (BRS)

Ústřední krizový štáb (ÚKS)

Bezpečnostní rada kraje (BRK)

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností (BR ORP)

Krizový štáb kraje (KŠK)

Krizový štáb obce s rozšířenou posobností (KŠ ORP)

Příručky

Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele - tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události.

Sebeochrana obyvatelstva ukrytím - metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby, odpovídá na nejčastější dotazy směřující k ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádných událostí.

Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek - příručka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a obyvatelstvo.

Aktualizováno Středa, 12 Duben 2017 09:37