Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Prevence závažných havárií - Vnější havarijní plán SUB závod 07 MEP Postřelmov

PDF Tisk Email

Vnější havarijní plán je zpracován z důvodu podnikatelské činnosti v objektu provozovatele SUB závod 07 MEP Postřelmov, který je dle § 3 odst.3 zákona 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb. , o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) zařazen do skupiny „B“.

 

Vnější havarijní plán zpracoval dle zákona 239/2000 Sb., § 12, odst. 2, Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje a byl předložen ke schválení na zasedání Bezpečnostní rady ORP Zábřeh dne 21.11.2011, kde byl také schválen a podepsán starostou ORP Zábřeh. Je to účelový dokument představující souhrn opatření k provádění záchranných a likvidačních prací, k odvrácení nebo omezení bezprostředních účinků důsledků mimořádné události a k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí v zóně havarijního plánování.

Aktualizováno Středa, 12 Duben 2017 09:36