Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Krizové řízení

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

 

Tón sirényDélka tónuNázev varovného signálu
Kolísavý 140 vteřin Všeobecná výstraha

 

Kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha“ existuje v České republice ještě signál „Požární poplach“. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál „Požární poplach“ vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ“, „HO-ŘÍ“…po dobu jedné minuty.

 

Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin a 10 minut akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). O této skutečnosti se obyvatelé dozví z hromadných informačních prostředků.
Telefon z pevných linek na Městskou policii Zábřeh: 583 411 594, z mobilního telefonu přímo na hlídku 737 518 492.

integrovaný záchranný systém hasiči záchranná služba policie klip-mp

Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku Autor Zobrazení
1 Povodňové komise: Ing.Rostislav Kamenec 7926
2 Krizové řízení a ochrana obyvatelstva Ing. Stanislav Přidal 7002
3 Základní pojmy Ing. Stanislav Přidal 6937
4 Orgány krizového řízení- zákl. informace: Ing. Stanislav Přidal 6876
5 Seznam členů BR ORP Zábřeh Ing. Stanislav Přidal 10850
6 Obsah činnosti bezpečnostní rady ORP Ing. Stanislav Přidal 8054
7 Krizový štáb ORP Zábřeh Ing. Stanislav Přidal 8259
8 Důležitá telefonní čísla Ing. Stanislav Přidal 19724
9 Ochrana obyvatelstva Ing. Stanislav Přidal 7292
10 Výstrahy a upozornění ČHMÚ Ing. Stanislav Přidal 6954
11 Prevence závažných havárií - Vnější havarijní plán SUB závod 07 MEP Postřelmov Ing. Stanislav Přidal 5464