Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

OZV a opatření obecné povahy

Obecně závazné vyhlášky a opatření obecné povahy.

Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku Autor Zobrazení
1 OZV č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Lucie Mahdalová 22
2 OZV č. 2/2017, kterou se ruší OZV č. 2/2012, o stanovení míst, na nichž mohou být provozovány sázkové hry a loterie Ing. Lucie Vilímková 571
3 OZV č. 1/2017 o nočním klidu Ing. Lucie Vilímková 594
4 OZV č. 2/2016, kterou se stanoví školské obvody MŠ zřízených městem Zábřeh Martina Dvořáková 1050
5 OZV č. 3/2016 o zrušení OZV 2/2005 Martina Dvořáková 1271
6 OZV č. 1/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Martina Dvořáková 1777
7 OZV č. 4/2015, kterou se stanoví školské obvody ZŠ zřízených městem Zábřeh Martina Dvořáková 2314
8 OZV č. 3/2015 Požární řád města Martina Dvořáková 2398
9 OZV č. 2/2015 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství Martina Dvořáková 2392
10 OZV č. 1/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích Martina Dvořáková 2246
11 OZV 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO a nakládání se stavebním odpadem na území města Zábřeh Martina Dvořáková 4158
12 OZV č. 3/2011 o regulaci hlučných činností Lucie Mahdalová 160
13 OZV č. 3/2012 (o místním poplatku z ubytovací kapacity) Lucie Mahdalová 3963
14 Opatření obecné povahy č. 1/2010 - územní plán města Zábřeh Ing. arch. Václav Doležal 4191
15 OZV č. 3/2010 (o místním poplatku ze psů) Ing. Martin Veselý 6338
16 OZV č. 3/2005 (O znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání): Ing. Martin Veselý 11566
17 OZV č. 4/2003 (o městské policii): admin VOGO 4292
18 OZV č. 3/2002 (o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí): Ing. Martin Veselý 4668
 

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace