Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

2015 – Mgr. Jarmila Drtilová

PDF Tisk Email

Za celoživotní nadstandardní práci ve školství a výraznou prezentaci školy navenek byla Základní školou Severovýchod nominována na Pedagoga města Zábřeh 2015 paní Jarmila Drtilová. Paní Drtilová vystudovala učitelství přírodopisu a zeměpisu pro II. stupeň základních škol a praxi, převážně na ZŠ Severovýchod, se věnovala více než 44 let. Pracovala rovněž jako třídní učitelka, na pozici vedoucí předmětové komise se jí podařilo založit sbírku geologických a mineralogických exponátů a shromáždila rozsáhlou sbírku motýlů a hmyzu. Osm let působila ve funkci ředitelky ZŠ Severovýchod. Pod jejím vedením dosahovali žáci vynikajících výsledků v řadě soutěží, především biologických či zeměpisných. Mezi kolegy i žáky měla vždy respekt, a to především díky vzácné kombinaci rozvážného a pravdivého jednání, mimořádné odbornosti obohacené osobními zkušenostmi, kreativity spojené s laskavostí, ochoty naslouchat druhým, ale i pomáhat jim a motivovat je. I po odchodu do důchodu se školou spolupracovala a spolupracuje – ochotně zastoupila nepřítomné kolegy či pomáhala s provozem školního pozemku a péčí o vystavené sbírky.