Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

2015 – Jana Frydrychová

PDF Tisk Email

Paní Jana Frydrychová se po ukončení studia na střední pedagogické škole věnovala celý svůj profesní život až do odchodu do důchodu v roce 2015 předškolnímu vzdělávání, ve kterém působila úctyhodných 45 let (z toho 38 let na Mateřské škole Strejcova v Zábřeze). Osobnost paní Frydrychové charakterizuje její vlídné vystupování a laskavý přístup k dětem. Významně se zapojovala do projektové činnosti MŠ Strejcova (Dětský EKOráj, Čteme dětem v Zábřehu, pobyty dětí v přírodě aj.). Její metody a formy práce korespondovaly s moderními trendy ve školství (prožitkové učení, práce s chybou, využívání prvků jógy i intuitivní pedagogiky…), pracovala kreativně i v souladu s ekologizací školy a úspěšně zvládala „nástrahy“ moderní techniky. Výborně prezentovala školu navenek – připravovala vystoupení s dětmi na vítání občánků, zlaté svatby apod., úspěchy sbírali její svěřenci i ve výtvarných soutěžích po celé republice. Cenné zkušenosti i metodické postupy předávala ochotně nastupující generaci. Jako poděkování za její vynikající celoživotní práci byla navržena na cenu Pedagog města Zábřeh nejen pedagogickou radou MŠ Strejcova, ale také rodiči dětí, kteří tuto MŠ navštěvují.