Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.

[ Organizační struktura | Starosta | Jmenný seznam ]
john_frantisek.jpg Starosta
Vykonávané činnosti

Starosta zastupuje město navenek. Postavení starosty blíže upravuje § 103 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Starosta stojí v čele městského úřadu a současně řídí městskou policii.

(uvolněný)

Telefon 583 468 218
Kancelář 107
Budova Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
e-mail frantisek.john@muzabreh.cz