Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Komise RM

Print Version
Open as PDF

KOMISE RADY MĚSTA VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014 - 2018

Komise pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Předseda: Mgr. Josef Kroul
Členové: Mgr. Pavel Doubrava, Ing. Jana Goláňová, Bc. Ivona Pisková, Mgr. Jana Zlobická, Mgr. MgA. Karol Ozorovský, Ing. Votěch Vydra
Tajemník: Ludmila Večeřová (MěÚ Zábřeh)

Komise kulturní

Předseda: PhDr. Zdeněk David
Členové: Mgr. Pavel Doubrava, Petr Janů, Vratislav Jarmar, JUDr. Pavla Prášilová, Ing. Viktor Šebesta, RNDr. Karel Veselý
Tajemník: RNDr. Blanka Sedlačíková, Ph.D. (MěÚ Zábřeh)

Komise dopravy a BESIP

Předseda: Vladimír Truxa
Členové: Vlastimil Bok, Bc. Václav Doubrava, Bc. Jiří Mahdal, Ing. Miroslav Pokorný, Milan Ryšavý, Emil Štencl
Tajemník: Ivana Chládková (MěÚ Zábřeh)

Komise prevence kriminality

Předseda: Mgr. Jana Kapplová
Členové: Ondřej Adámek, David Bezdomnikov , Bc. Václav Doubrava, Ing. Jiří Polách, RNDr. Blanka Sedlačíková, PhD., Mgr. Jana Staňková
Tajemník: Bc. Miroslava Machová (MěÚ Zábřeh)

Komise pro rozvoj města

Předseda: Ing. Roman Schiffer
Členové: Bc.Lukáš Běhal, Bc. Bohuslav Jásenský, MPA, Marián Švec, Ing. Vladimír Drábek, JUDr. Pavel Macháček, Ing. Tomáš Appl
Tajemník: Ing. Dalibor Bartoň (MěÚ Zábřeh)

Komise sociální a zdravotní

Předseda: Václav Keprt
Členové: Bc. Jiří Karger, PhDr. Eva Marečková,  Pavel Špička, Ing. Pavel Špička, Ludmila Macáková, Dr. Ing. Františka Nováková
Tajemník: Mgr. Jana Kapplová (MěÚ Zábřeh)

Komise pro životní prostředí a místní části

Předseda: Bc. Milan Doubravský
Členové: Mgr. Alena Bajerová, Bc. Štěpán Brablec, František Jarmar,  Mgr. Lucie Michalová,  Eva Pátková,  Stanislav Pekař
Tajemník: Ing. Bc. Květoslava Hýblová (MěÚ Zábřeh)

Komise sportovní

Předseda: Mgr. Martin Vitásek
Členové: Tomáš Kobza, Ing. Michal Sládek, Evžen Hampl, Pavel Bruštík, Ing. Martin Strouhal, Mgr. Vladimír Vysocký
Tajemník: Mgr. Veronika Müllerová, DiS (MěÚ Zábřeh)

 

Kontakty na tajemníky komisí najdete v kontaktech na pracovníky MěÚ.


Aktualizováno (Úterý, 26 Září 2017)