Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Výbory ZM

Print Version
Open as PDF

Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce.

Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.

Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10% občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje svaz utvořený podle zvláštního zákona; 36) vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru.

Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru (§ 120).

Zákon 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) § 117.

36) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Finanční výbor

Předseda: Mgr. Antonín Kapl

Členové: Ing. Jana Goláňová, Mgr. Josef Kroul, Mgr. Aleš Valnoha, Ing. Jaroslav Špaček, Ing. Martin Strouhal, Mgr. Miloš Lachnit

Tajemnice: Ing. Barbora Balcárková

Zápisy z finančního výboru  

 

Kontrolní výbor

Předseda: Milán Šebesta

Členové: Pavel Bruštík, Martin Labor, Ing. Vojtěch Vydra, JUDr. Jana Špičková, Ing. et Ing. František Friedl, Mgr. Martin Paclík

Tajemník: Bc. Daniel Gryc

Zápisy z kontrolního výboru

 

 


Aktualizováno (Středa, 08 Březen 2017)