Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Prevence

PDF Tisk Email

Výbava jízdního kola

Sbírka zákonů č. 341 / 2002 Technické požadavky na jízdní kola:

 1. Jízdní kola musí být vybavena:
  • dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku; jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou
  • volné konce trubky řídítek musí být spolehlivě zaslepeny (zátkami,rukojeťmi apod)
  • zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru zakřivení nejméně 3,2 mm; páčky měničů převodů, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky a konce blatníků musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru nejméně 3,2 mm v jedné rovině na ni kolmé nejméně 2 mm
  • matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce náboje, musí být uzavřené
  • zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka musí být kombinovaná se zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; plocha odrazky nesmí být než 2000 mm, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, odrazka musí být pevně umístěna v podélné střední rovině jízdního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní ve výšce 250-900 mm nad rovinnou vozovky; účinná plocha odrazky musí být kolmá k rovinně vozovky v toleranci +/- 15° a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí +/- 5°; odrazové materiály nahrazující zadní odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty
  • přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; odrazka musí být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola u stojícího kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky s tolerancí +/- 15° a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí +/- 5°; odrazové materiály nahrazující odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty
  • odrazkami oranžové barvy (autožluť) na obou stranách šlapátek (pedálů), tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti
  • na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy (autožluť) na každé straně kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 20 mm, tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na nocích plášťů pneumatik či koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty.
 2. Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být vybavena následujícími zařízeními pro světelnou signalizaci a osvětlení:
  • světlometem svítícím dopředu bílým světlem; světlomet musí být seřízen a upraven trvale tak, aby referenční osa světelného toku protínala rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdéle 20 m od světlometu a aby se toto seřízení nemohlo samovolně nebo neúmyslným zásahem řidiče měnit barvy s přerušovaným světlem
  • zadní svítilnou červené barvy, podmínky pro umístění této svítilny jsou shodné s podmínkami pro umístění a upevnění zadní odrazky podle odstavce 1 písm. e); zadní červená svítilna může být kombinována se zadní odrazkou červené barvy podle odstavce 1 písm. e); zadní červená svítilna může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy
  • zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel podle písmen a) a b) po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení.
 3. Světelná výbava jízdního kola se nepovažuje za výbavu ve smyslu ustanovení § 32 zákona č. 361/200 Sb.
 4. Je-li jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro dopravu dítěte, musí být toto sedadlo pevně připevněno a opatřeno pevnými podpěrami pro nohy dítěte. Sedadlo a podpěry musí být provedeny a umístěny tak, aby nemohlo dojít ke zranění dítěte při jízdě ani k ohrožení bezpečnosti jízdy. Je-li jízdní kolo vybaveno nosičem zavazadel, musí být tento nosič řádně a spolehlivě připevněn a nesmí ovlivňovat bezpečnost jízdy.
 5. Pneumatiky a ráfky nesmí vykazovat trhliny, praskliny a jiné zjevné deformace, které by zjevně narušovali bezpečnost jízdy.
 6. Jízdní kola uváděná na trh po 1.1.2003, musí mít snadno dostupném místě rámu trvanlivě vyznačeno dobře čitelné výrobní číslo nebo být vybavena zařízením jej spolehlivě nahrazujícím. Za spolehlivě výrobní číslo nahrazující se v tomto případě považuje například i elektronický nosič takové informace, které bude pevně spojen s rámem jízdního kola
 7. Jízdní kola uváděná na trh po 1.1.2003, pokud nejsou vybavena podle čl. 2 této přílohy, tj. pro jízdu za snížené viditelnosti, musí být opatřena jednoznačným zřetelným upozorněním v návodu k obsluze, že tato kola nejsou za daného stavu vybavení způsobilá k silničnímu provozu za snížené viditelnosti.
 8. Jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem, jestliže
  • bude nadále zachován původní charakter jízdního kola ( podle čl. 1. 2)
  • pomocný motorek bude přiměřeně plnit podmínky ustanovení § 19 zákona
  • jeho výkon nepřesáhne 1 kW
  • v případě použití spalovacího motoru, nebude mít takový motor objem válce ( válců ) větší než 50 cm
  • maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km/h
  • montáž pohonného systému (motor, nádrž paliva nebo akumulátor) na jízdní kolo si nevyžádá zásah na jeho nosných částech.Pokud vozidlo splňuje všechny uvedené požadavky, považuje se pro potřeby této vyhlášky nadále za jízdní kolo.
 9. Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem rozumí i tříkolka a více kolová stejně jako více sedadlová jízdní souprava ( např. tandemy) a jim podobná vozidla poháněná lidskou silou a určená i k provozu na pozemních komunikacích, jako např. koloběžky.

 

Přednášky

Přednášky určené pro základní školy se zaměřením na cyklisty, chodce, kouření a požívání alkoholických nápojů Cyklisté: Základní pravidla silničního provozu. Výbava jízdního kola. Zabránění odcizení jízdního kola. Předvídavost na silnici i mimo vozovku. Používání přilby. Zdůraznění věkové hranice při jízdě na kole v doprovodu starších osob.

Chodci: Přecházení vozovky po přechodech pro chodce, správná chůze po chodníku, po stezce pro chodce a cyklisty. Vysvětlení důvodu přecházení po přechodu pro chodce a používání stezek pro chodce a cyklisty. Zdůraznění slušného chování při cestě do školy a domů, zejména na autobusových zastávkách.

Pomoc v boji proti kriminalitě: Kladen důraz na všímání si okolí, všímat si cizích lidí, kteří se často pohybují kolem školy. Pokud možno hlásit tyto osoby ve škole nebo doma. Nedůvěřovat cizím lidem. Nebát se obracet s poznatky na strážníky MP. Nebrat do školy cenné věci, pokud už je ve škole mají, tak je nevystavovat.Upozornit na drobné krádeže, které se stávají trendem. Dále se zmínit o zneužívání telefonu, tísňového volání č. 150 č. 155, č. 156, a č. 158. Dále se nebát poukázat na šikanu, hlásit učitelům.

Na závěr přednášky je popsána činnost strážníků, s návazností na volnou debatu a zodpovězení případných dotazů.Po domluvě s ředitely škol je možné provést ukázku činnosti strážníků MP. Do ukázky je zahrnuta prohlídka služebního vozidla, výstroje strážníků, vysílačky, donucovacích prostředků atd. Dále je žákům předvedeno několik praktických ukázek s činnosti městské policie.

V případě zájmu se obracejte písemně nebo telefonicky na adresu :

Velitel Městské policie
Bc. Václav Doubrava
tel.: 583411594
e-mail:
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

linka tíšňového volání policie záchraná služba hasiči klip-mp

Linka tísňového volání

Policie ČR

Záchranná služba

Hasiči Městská policie
Olomouc, Schweitzerova 91,
sídlo krajského HZS
Zábřeh,
Postřelmovská 7
Olomouckého kraje PS Zábřeh,
Zahradní 5
Zábřeh,
Náměstí Osvobození 345/15

Telefon z pevných linek na Městskou policii Zábřeh: 583 411 594,

z mobilního telefonu přímo na hlídku 737 518 492.

Aktualizováno Neděle, 28 Červen 2015 14:01