Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Dokumenty úřadu

Číslo Titulek článku Autor Zobrazení
1 Postup a pravidla přidělování bytů v domech zvl. určení Mgr. Filip Matějka 322
2 Plán zimní údřžby Mgr. Filip Matějka 2548
3 Plán prevence kriminality Mgr. Jana Kapplová 1825
4 Provozní řád dětských hřišť Mgr. Filip Matějka 3035
5 Minimální sazby nájemného a pachtovného pro období od 01.01.2015 do 31.12.2018 u nově uzavíraných smluv Ing. Barbora Šmoldasová 6789
6 Veřejná pohřebiště Miluše Odstrčilová 10412
7 Správní území ORP Zábřeh Mgr. Filip Matějka 12971
8 Smlouva o podmínkách provedení stavby Ing. Jiří Štěrba 4241
9 Zpřístupnění informací o závazných stanoviscích dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb. o chraně ovzduší v platném znění Ondřej Pavlů 8854
10 ASEKOL certifikát Ing. Květoslava Hýblová 4015
11 Ceník za stání silničních motorových vozidel Ing. Petr Košťál 4091
12 Postup při zřizování věcných břemen Hana Tempírová 5049
13 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Bc. Daniel Gryc 5778
14 Postup při převodu a pronájmu nemovitostí ve vlastnictví města Zábřeha a nabytí nemovitostí do vlastnictví města Zábřeha Lucie Mahdalová 5714
15 Seznam zábřežských ulic Administrator 6145
16 Zásady pro hospodaření s byty v majetku města Zábřeh Administrator 5617
17 Zásady označování budov Administrator 4866
18 SAZBY (včetně DPH) za krátkodobý pronájem místností v budovách ve vlastnictví města Zábřeha od 1.1.2013 Ing. Hana Mládková 5199
19 Kodex zaměstnance: Ing. Martin Veselý 6591
 

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace