Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Dokumenty úřadu

Číslo Titulek článku Autor Zobrazení
1 Postup a pravidla přidělování bytů v domech zvl. určení Mgr. Filip Matějka 534
2 Plán zimní údřžby Mgr. Filip Matějka 2780
3 Plán prevence kriminality Mgr. Jana Kapplová 2053
4 Provozní řád dětských hřišť Mgr. Filip Matějka 3315
5 Minimální sazby nájemného a pachtovného pro období od 01.01.2015 do 31.12.2018 u nově uzavíraných smluv 7277
6 Veřejná pohřebiště Miluše Odstrčilová 10997
7 Správní území ORP Zábřeh Mgr. Filip Matějka 13687
8 Smlouva o podmínkách provedení stavby Ing. Jiří Štěrba 4573
9 Zpřístupnění informací o závazných stanoviscích dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb. o chraně ovzduší v platném znění Ondřej Pavlů 9454
10 ASEKOL certifikát Ing. Květoslava Hýblová 4247
11 Ceník za stání silničních motorových vozidel Ing. Petr Košťál 4360
12 Postup při zřizování věcných břemen Hana Tempírová 5300
13 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Bc. Daniel Gryc 6079
14 Postup při převodu a pronájmu nemovitostí ve vlastnictví města Zábřeha a nabytí nemovitostí do vlastnictví města Zábřeha Lucie Mahdalová 5990
15 Seznam zábřežských ulic Administrator 6394
16 Zásady pro hospodaření s byty v majetku města Zábřeh Administrator 5910
17 Zásady označování budov Administrator 5118
18 SAZBY (včetně DPH) za krátkodobý pronájem místností v budovách ve vlastnictví města Zábřeha od 1.1.2013 Ing. Hana Mládková 5500
19 Kodex zaměstnance: Ing. Martin Veselý 6838
 

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace