Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Dokumenty úřadu

Číslo Titulek článku Autor Zobrazení
1 Postup a pravidla přidělování bytů v domech zvl. určení Mgr. Filip Matějka 840
2 Plán zimní údřžby Mgr. Filip Matějka 3051
3 Plán prevence kriminality Mgr. Jana Kapplová 2339
4 Provozní řád dětských hřišť Mgr. Filip Matějka 3663
5 Minimální sazby nájemného a pachtovného pro období od 01.01.2015 do 31.12.2018 u nově uzavíraných smluv 7813
6 Veřejná pohřebiště Miluše Odstrčilová 11613
7 Správní území ORP Zábřeh Mgr. Filip Matějka 14404
8 Smlouva o podmínkách provedení stavby Ing. Jiří Štěrba 4976
9 Zpřístupnění informací o závazných stanoviscích dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb. o chraně ovzduší v platném znění Ondřej Pavlů 10044
10 ASEKOL certifikát Ing. Květoslava Hýblová 4516
11 Ceník za stání silničních motorových vozidel Ing. Petr Košťál 4682
12 Postup při zřizování věcných břemen Hana Tempírová 5656
13 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Bc. Daniel Gryc 6452
14 Postup při převodu a pronájmu nemovitostí ve vlastnictví města Zábřeha a nabytí nemovitostí do vlastnictví města Zábřeha Lucie Mahdalová 6436
15 Seznam zábřežských ulic Administrator 6679
16 Zásady pro hospodaření s byty v majetku města Zábřeh Administrator 6279
17 Zásady označování budov Administrator 5455
18 SAZBY (včetně DPH) za krátkodobý pronájem místností v budovách ve vlastnictví města Zábřeha od 1.1.2013 Ing. Hana Mládková 5874
19 Kodex zaměstnance: Ing. Martin Veselý 7130
 

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace