Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Dokumenty úřadu

Číslo Titulek článku Autor Zobrazení
1 Postup a pravidla přidělování bytů v domech zvl. určení Mgr. Filip Matějka 138
2 Plán zimní údřžby Mgr. Filip Matějka 2314
3 Plán prevence kriminality Mgr. Jana Kapplová 1598
4 Provozní řád dětských hřišť Mgr. Filip Matějka 2743
5 Minimální sazby nájemného a pachtovného pro období od 01.01.2015 do 31.12.2018 u nově uzavíraných smluv Ing. Barbora Šmoldasová 6155
6 Veřejná pohřebiště Miluše Odstrčilová 9781
7 Správní území ORP Zábřeh Mgr. Filip Matějka 12140
8 Smlouva o podmínkách provedení stavby Ing. Jiří Štěrba 3871
9 Zpřístupnění informací o závazných stanoviscích dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb. o chraně ovzduší v platném znění Ondřej Pavlů 8254
10 ASEKOL certifikát Ing. Květoslava Hýblová 3768
11 Ceník za stání silničních motorových vozidel Ing. Petr Košťál 3827
12 Postup při zřizování věcných břemen Hana Tempírová 4784
13 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Bc. Daniel Gryc 5485
14 Postup při převodu a pronájmu nemovitostí ve vlastnictví města Zábřeha a nabytí nemovitostí do vlastnictví města Zábřeha Lucie Mahdalová 5455
15 Seznam zábřežských ulic Administrator 5789
16 Zásady pro hospodaření s byty v majetku města Zábřeh Administrator 5373
17 Zásady označování budov Administrator 4631
18 SAZBY (včetně DPH) za krátkodobý pronájem místností v budovách ve vlastnictví města Zábřeha od 1.1.2013 Ing. Hana Mládková 4904
19 Kodex zaměstnance: Ing. Martin Veselý 6335
 

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace