Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Dokumenty úřadu

Číslo Titulek článku Autor Zobrazení
1 Postup a pravidla přidělování bytů v domech zvl. určení Mgr. Filip Matějka 1203
2 Plán zimní údřžby Mgr. Filip Matějka 3383
3 Plán prevence kriminality Mgr. Jana Kapplová 2705
4 Provozní řád dětských hřišť Mgr. Filip Matějka 4012
5 Minimální sazby nájemného a pachtovného pro období od 01.01.2015 do 31.12.2018 u nově uzavíraných smluv 8362
6 Veřejná pohřebiště Miluše Odstrčilová 12265
7 Správní území ORP Zábřeh Mgr. Filip Matějka 15328
8 Smlouva o podmínkách provedení stavby Ing. Jiří Štěrba 5462
9 Zpřístupnění informací o závazných stanoviscích dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb. o chraně ovzduší v platném znění Ondřej Pavlů 10800
10 ASEKOL certifikát Ing. Květoslava Hýblová 4829
11 Ceník za stání silničních motorových vozidel Ing. Petr Košťál 5008
12 Postup při zřizování věcných břemen Hana Tempírová 5980
13 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Bc. Daniel Gryc 6824
14 Postup při převodu a pronájmu nemovitostí ve vlastnictví města Zábřeha a nabytí nemovitostí do vlastnictví města Zábřeha Lucie Mahdalová 6779
15 Seznam zábřežských ulic Administrator 7047
16 Zásady pro hospodaření s byty v majetku města Zábřeh Administrator 6581
17 Zásady označování budov Administrator 6000
18 SAZBY (včetně DPH) za krátkodobý pronájem místností v budovách ve vlastnictví města Zábřeha od 1.1.2013 Ing. Hana Mládková 6217
19 Kodex zaměstnance: Ing. Martin Veselý 7451
 

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace