Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Dokumenty úřadu

Číslo Titulek článku Autor Zobrazení
1 Postup a pravidla přidělování bytů v domech zvl. určení Mgr. Filip Matějka 55
2 Plán zimní údřžby Mgr. Filip Matějka 2205
3 Plán prevence kriminality Mgr. Jana Kapplová 1475
4 Provozní řád dětských hřišť Mgr. Filip Matějka 2383
5 Minimální sazby nájemného a pachtovného pro období od 01.01.2015 do 31.12.2018 u nově uzavíraných smluv Ing. Barbora Šmoldasová 5520
6 Veřejná pohřebiště Miluše Odstrčilová 9187
7 Správní území ORP Zábřeh Mgr. Filip Matějka 11352
8 Smlouva o podmínkách provedení stavby Ing. Jiří Štěrba 3552
9 Zpřístupnění informací o závazných stanoviscích dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb. o chraně ovzduší v platném znění Ondřej Pavlů 7872
10 ASEKOL certifikát Ing. Květoslava Hýblová 3633
11 Ceník za stání silničních motorových vozidel Ing. Petr Košťál 3693
12 Postup při zřizování věcných břemen Hana Tempírová 4624
13 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Bc. Daniel Gryc 5328
14 Postup při převodu a pronájmu nemovitostí ve vlastnictví města Zábřeha a nabytí nemovitostí do vlastnictví města Zábřeha Lucie Mahdalová 5294
15 Seznam zábřežských ulic Administrator 5396
16 Zásady pro hospodaření s byty v majetku města Zábřeh Administrator 5204
17 Zásady označování budov Administrator 4491
18 SAZBY (včetně DPH) za krátkodobý pronájem místností v budovách ve vlastnictví města Zábřeha od 1.1.2013 Ing. Hana Mládková 4711
19 Kodex zaměstnance: Ing. Martin Veselý 6191
 

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace