Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

SAZBY (včetně DPH) za krátkodobý pronájem místností v budovách ve vlastnictví města Zábřeha od 1.1.2013

PDF Tisk Email

Masarykovo náměstí 510/6

 

Velká zasedací místnost                                                       300,-Kč/hod

Malá zasedací místnost                                                         200,-Kč/hod

Okresní správa sociálního zabezpečení Šumperk, Svazek obcí

Mikroregionu Zábřežsko, Místní akční skupina Horní Pomoraví,

Český svaz bojovníků za svobodu Zábřeh                                  bezúplatně                                                                            

 

 

Masarykovo náměstí 41,42/1,2Galerie Tunklův Dvorec

 

Galerie – komerční aktivity v oblasti kulturní a společenské         300,-Kč/hod

galerie- nekomerční aktivity (koncerty ZUŠ a pod)                     bezúplatně

 

Nerudova 2082/7 – dům s pečovatelskou službou

 

Jídelna                                                                                 300,-Kč/hod  

Klub                                                                                      200,-Kč/hod                                          

Kuchyňka                                                                               50,-Kč/hod                                                                            

Výdejna                                                                                   50,-Kč/hod

Čajovna (m.kuch.)                                                                   50,-Kč/hod                                                  

Knihovna                                                                               100,-Kč/hod                                                                        

Akce Klubu důchodců, obyvatelé DPS-oslavy jubileí, včetně pořádání

společenských, kulturních, duchovních akcí pro obyvatele DPS     bezúplatně                                                    

 

Kulturní dům Václavov

Celý KD                                                                               3.500,-Kč/akci

Kuchyňka a malý sál                                                             1.000,-Kč/akci

Kuchyňka a malý sál – max. 2 hodiny                                           400,-Kč/akci                                  

Kuchyňka, malý sál, podsálí                                                  1.500,-Kč/akci

Organizace působící v obci Václavov (Václav,SDH..)                   bezúplatně

 

Hněvkov 64 – společenská místnost                                         300,-Kč/akci

Organizace působící v obci Hněvkov (SDH, ČK..)                         bezúplatně

 

Pivonín 9 –   společenská místnost                                           300,-Kč/akci

Organizace působící v obci Pivonín (SDH…)                               bezúplatně

 

Krátkodobý pronájem odběrného místa NN v budovách Masarykovo náměstí 510/6 a nám. Osvobození 345/15                                                               150,-Kč za den                                                                                            

 

Schváleno na 61. schůzi rady města dne 19.11.2008 pod č. usn. 08/061/112/11/03, na 64. Schůzi RM dne 14.1.2009 pod č. usn. 09/064/175/03/00, na 72. schůzi RM dne 22.4.2009 pod č. usn. 09/072/191/04/00, na 91. schůzi RM dne 28.4.2010 pod č. usn. 10/091/902/02/00, na 94.schůzi RM dne 9.6.2010 pod č. usn. 10/094/902/20/00, na 99. Schůzi RM dne 8.9.2010 pod č. usn. 10/099/981/09 a na 54. Schůzi rady města dne 02.04.2013 pod usn. č. 13/054/902/05/00.

 

Aktualizováno Pondělí, 22 Duben 2013 09:23
 

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace