Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Výroční zprávy z let 2000 - 2011

PDF Tisk Email

Rok 2011:

V roce 2011 bylo na město Zábřeh doručeno 28 žádostí o informace. Všechny žádosti byly v termínu vyřízeny.

Ke 2 žádostem bylo podáno odvolání:

K žádosti č. 7/2011 bylo podáno odvolání proti rozhodnutí MěÚ Zábřeh. Odvolání bylo postoupeno na Krajský úřad Ol. kraje k vyřízení. Nadřízený orgán rozhodl, že odvolání bylo neoprávněné, město Zábřeh postupovalo správně.

K žádosti č. 16/2011 bylo podáno odvolání proti rozhodnutí MěÚ Zábřeh, které bylo postoupeno nadřízenému orgánu. Ten rozhodl v neprospěch města a nařídil městu Zábřeh nové projednání dané žádosti.

Ke 4 žádostem byla podána stížnost:

K žádostem č. 5/2011 a 6/2011 byly podány stížnosti na poskytnutí nepravdivé informace. Stížnosti byly postoupeny nadřízenému orgánu, který uznal obě stížnosti jako neoprávněné.

K žádostem č. 10/2011 a 12/2011 byly podány stížnosti proti postupu při vyřizování žádosti. Stížnosti byly postoupeny nadřízenému orgánu. Ten shledal stížnosti jako důvodné a přikázal městu Zábřeh ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí na žádosti v celém požadovaném rozsahu odpovědět.

 

V Zábřeze 10. února 2012

Zpracoval: Martina Dvořáková

                                                                       

                                                                                 

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.

                                                                                                         starosta

 

 

 Rok 2010:

 

V roce 2010 bylo na město Zábřeh doručeno 17 žádostí o informace. Všechny žádosti byly v termínu vyřízeny. Nikdo se k uvedeným žádostem neodvolal.

K 1 žádosti byla podána stížnost:

K žádosti č. 15/2010 byla podána stížnost proti neposkytnutí požadovaných informací. Stížnost byla postoupena na KÚOK k vyřízení. Stížnost byla nadřízeným orgánem shledána jako důvodná a uložil MěÚ Zábřeh ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí na žádost o poskytnutí informací odpovědět.

 

 

V Zábřeze 12.01.2011

Zpracoval: Martina Dvořáková

RNDr. et Mgr. František John, Ph.D.

starosta

Rok 2009:

V roce 2009 bylo na město Zábřeh doručeno 28 žádostí o informace. Všechny žádosti byly v termínu vyřízeny. Nikdo se k uvedeným žádostem neodvolal.

 

Ke 2 žádostem byla podána stížnost:

K žádosti č. 2/2009 byla podána stížnost proti neposkytnutí požadovaných informací. Stížnost byla postoupena na KÚOK k vyřízení. Stížnost byla nadřízeným orgánem shledána jako důvodná a uložil MěÚ Zábřeh ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí na žádost o poskytnutí informací odpovědět.

 

K žádosti č. 18/2009 byla podána stížnosti proti neposkytnutí požadovaných informací v zákonné lhůtě. Tato stížnosti nebyla shledána jako důvodná, MěÚ Zábřeh poskytl odpověď na žádost o informace v zákonné lhůtě.

 

V Zábřeze 12.01.2010

Zpracoval: Martina Dvořáková

Ing. Zdeněk Kolář

starosta

Rok 2008:

V roce 2008 bylo na město Zábřeh doručeno 13 žádosti o informace. Všechny žádosti byly v termínu vyřízeny. Nikdo se k uvedeným žádostem neodvolal.

 

K jedné žádosti byla podána stížnost:

K žádosti č. 10/2008 byla podána stížnost proti sdělení s vyčíslením částky za rozsáhlé vyhledávání informací. Stížnost byla postoupena na KÚOK k vyřízení. Stížnost nebyla nadřízeným orgánem shledána jako důvodná a požadovanou výši úhrady za poskytnutí informace potvrdil.

 

V Zábřehu 24.02.2009

Zpracoval: Martina Dvořáková

Ing. Zdeněk Kolář

starosta

Rok 2007:

V roce 2007 byly na město Zábřeh doručeny 2 žádosti o informace.

Obě žádosti byly v termínu vyřízeny.

Nikdo se k uvedeným žádostem neodvolal.

V Zábřehu 07.01.2008

Zpracoval: Ing. Bc. Antonín Janhuba

Ing. Zdeněk Kolář

starosta

Rok 2006:

V roce 2006 bylo na město Zábřeh doručeno 5 žádosti o informace.

Tyto žádosti byly v termínu vyřízeny.

Nikdo se k uvedeným žádostem neodvolal.

V Zábřehu 17.01.2007

Zpracoval: Ing. Bc. Antonín Janhuba

Ing. Zdeněk Kolář

starosta

Rok 2005:

V roce 2005 byly na město Zábřeh doručeny 2 žádosti o informace.

Tyto žádosti byly v termínu vyřízeny.

Nikdo se k uvedeným žádostem neodvolal.

V Zábřehu 31.12.2005

Zpracoval: Ing. Bc. Antonín Janhuba

Ing. arch. Petr Fabián

starosta

Rok 2004:

V roce 2004 byla na město Zábřeh doručena 1 žádost o informace.

Tato žádost byla v termínu vyřízena.

Nikdo se k uvedené žádosti neodvolal.

V Zábřehu 03.01.2005

Zpracoval: Ing. Bc. Antonín Janhuba

Ing. arch. Petr Fabián

starosta

Rok 2003:

V roce 2003 bylo na město Zábřeh doručeno 17 žádostí o informace.

Všechny žádosti byly v termínu vyřízeny.

Nikdo se k uvedeným žádostem neodvolal.

Zpracoval: Ing. Bc. Antonín Janhuba

Ing. arch. Petr Fabián

starosta

Rok 2002:

V roce 2002 byly na město Zábřeh doručeny 4 žádosti o informace.

Všechny žádosti byly v termínu vyřízeny.

Nikdo se k uvedeným žádostem neodvolal.

V Zábřehu 28.02.2003

Zpracoval: Ing. Bc. Antonín Janhuba

Ing. arch. Petr Fabián

starosta

Rok 2001:

V roce 2001 byly na město Zábřeh doručeny 2 žádosti o informace.

Tyto žádosti byly v termínu vyřízeny.

Nikdo se k uvedeným žádostem neodvolal.

Zpracoval: Ing. Bc. Antonín Janhuba

Mgr. Karel Berka

starosta

Rok 2000:

V roce 2000 bylo na město Zábřeh doručeno 9 žádostí o informace.

Všechny žádosti byly v termínu vyřízeny.

Nikdo se k uvedeným žádostem neodvolal.

Zpracoval: Ing. Bc. Antonín Janhuba

Mgr. Karel Berka

starosta

Aktualizováno Čtvrtek, 09 Leden 2014 07:56