Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Výroční zpráva 2013

PDF Tisk Email

Výroční zpráva – poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

V roce 2013 bylo na město Zábřeh doručeno 23 žádostí o informace. Všechny žádosti byly v termínu vyřízeny. Nikdo se k uvedeným žádostem neodvolal a nebyla podána žádná stížnost.

 

V Zábřeze 3. ledna 2014

 

 

RNDr. Mgr. František John, Ph.D. v.r.

starosta

 

 

Zpracoval: Martina Dvořáková, v.r.

Za správnost: Bc. Daniel Gryc, v.r.