Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Výroční zpráva 2015

PDF Tisk Email

 

 

Výroční zpráva – poskytování informací dle zákona

106/1999 Sb.

 

V roce 2015 bylo na město Zábřeh doručeno 22 žádostí o informace. Všechny žádosti byly v termínu vyřízeny.

K 1 žádosti byla podána stížnost:

K žádosti č. 22/2015 byla podána stížnost na postup při vyřizování žádosti, a to na sdělení o odložení žádosti dle § 14 odst. 5, písm. c). I když tato stížnost byla podána opožděně, byla postoupena nadřízenému orgánu, který do dnešního dne nerozhodl. Žádost je tedy stále v řízení.

V Zábřeze 29. února 2016

                                                                      

                                                                                             

RNDr. Mgr. František John, PhD., v.r.

starosta

 

 

Zpracoval: Martina Dvořáková, v.r.

 

 Za správnost: Bc. Daniel Gryc, v.r.