Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Výroční zpráva 2016

PDF Tisk Email

Výroční zpráva – poskytování informací dle zákona

106/1999 Sb.

 

 

 

Dne 3. 1. 2017 potvrdil nadřízený orgán postup povinného subjektu města Zábřeh při vyřizování žádosti č. 22/2015 ze dne 23. 12. 2015. Tím byla celá věc uzavřena.

 

V roce 2016 bylo na město Zábřeh doručeno 26 žádostí o informace.

K 1 žádosti byla podána stížnost:

K žádosti č. 7/2016 byla podána stížnost na postup při vyřizování žádosti s tím, že oprávněný subjekt nepostupoval v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona, když ve lhůtě pro vyřízení žádosti nevydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. Stížnost byla postoupena nadřízenému orgánu k rozhodnutí, který přikázal městu Zábřeh vyřídit předmětnou žádost ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. Městský úřad Zábřeh žádost ve lhůtě vyřídil a žádost svým rozhodnutím částečně odmítl.

K žádosti č. 13/2016 byla podána stížnost na postup při vyřizování žádosti, a to na nečinnost MěÚ Zábřeh při vyřizování předmětné žádosti. Stížnost byla postoupena nadřízenému orgánu, který stížnost zamítl.

K 1 žádosti bylo podáno odvolání:

K žádosti č. 7/2016 bylo podáno odvolání, které bylo postoupeno nadřízenému orgánu. Ten rozhodl tak, že rozhodnutí MěÚ Zábřeh zrušil a vrátil věc k nového projednání. Žádost byla vyřízena.

 

 

 

 

V Zábřeze 1. února 2017

 

 

                                                                                                                                 

 

RNDr. Mgr. František John, PhD., v. r.

starosta

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Ing. Lucie Vilímková, v. r.

 

 

 

Za správnost: Bc. Daniel Gryc, v. r.