Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Zaměstnanci - Jmenný seznam


Název funkce Telefon Mobil Kancelář Budova
Vlastimil Andrle
registr vozidel583 468 135
 19
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Bc. Jana Badalová
vedoucí oddělení majetkoprávního583 468 207
732 114 839
141
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. Barbora Balcárková
vedoucí finančního odboru583 468 210
731 459 095
143
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. Dalibor Bartoň
příprava projektů města, dotace583 468 204
 227
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Marie Bartoňová
platová agenda583 468 211
 118
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Lucie Bartoňová
Czechpoint, ověřování, ztráty a nálezy, úřední deska, podatelna583 468 152
 031
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Milada Bartošíková
účetnictví, výkaznictví583 468 159
 218
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Mgr. Lydie Bartošová
ochrana přírody, vodoprávní orgán, rybářské lístky583 468 255
 202
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Mgr. Eva Bräuerová
sociální pracovnice583 468 117
 130
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Kateřina Budinská, DiS.
pracovnice náhradní rodinné péče (NRP)583 468 128
 141
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
PaeDr. Karel Crhonek
místostarosta583 468 216
603 522 910
105
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Jitka Divišová
občanské průkazy, cestovní doklady583 468 226
 10
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. arch Václav Doležal
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování583 468 234
736 674 397
226
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Zdenka Drapáčová
účtování rozpočtových výdajů583 468 268
 147
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Mgr. Markéta Dubová
evidence obyvatel583 468 225
 10
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Zdeněk Gerža
dopravní přestupky583 468 139
 24
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Bc. Daniel Gryc
volební agenda, stížnosti a příprava jednání RM a ZM583 468 246
733 535 795
114
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Mgr. Petra Grycová
sociální pracovnice583 468 124
 128
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Petr Hampl
projednávání přestupků583 468 144
 34
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Mgr. Tomáš Hedrich
GIS583 468 265
 223
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. Vlastimil Hloch
vedoucí odboru583 468 236
603 774 077
232
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Mgr. Hana Horčicová
vedoucí oddělení583 468 127
 146
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Nataša Horváthová, DiS.
kurátorka pro děti a mládež583 468 130
 143
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Bc. Jitka Husárková, DiS.
kurátorka pro děti a mládež583 468 129
 144
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Ing. Bc. Květoslava Hýblová
vedoucí oddělení životního prostředí583 468 254
731 465 547
204
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Vše | A | B | C | CH | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ú | Č | Ď | Ň | Ř | Š | Ť | Ž


Strana 1 z 5