Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Bc. Jana Badalová

[ Jmenný seznam | Oddělení majetkoprávní | Odbor vnitřních věcí ]
badalova_jana.png vedoucí oddělení majetkoprávního
Telefon 583 468 207
Mobil 732 114 839
Kancelář 141
Budova Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
e-mail jana.badalova@muzabreh.cz