Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Ing. arch Václav Doležal

[ Jmenný seznam | Odbor rozvoje a územního plánování ]
dolezal_vaclav.png vedoucí odboru rozvoje a územního plánování
Vykonávané činnosti
  • komplexně zajišťuje, tj. vykonává, koordinuje, řídí a kontroluje činnost
    odboru rozvoje a územního plánování v rámci působnosti vymezené
    organizačním řádem MěÚ
Telefon 583 468 234
Mobil 736 674 397
Kancelář 226
Budova Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
e-mail vaclav.dolezal@muzabreh.cz