Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Ing. Vlastimil Hloch

[ Odbor správní | Stavební a vyvlastňovací úřad | Jmenný seznam ]
hloch_vlastimil.png vedoucí odboru
Vykonávané činnosti
  • komplexně zajišťuje, tj. vykonává, koordinuje, řídí a kontroluje činnost
    odboru správního v rámci působnosti vymezené organizačním řádem MěÚ,
  • přímo řídí stavební a vyvlastňovací úřad.
Telefon 583 468 236
Mobil 603 774 077
Kancelář 232
Budova Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
e-mail vlastimil.hloch@muzabreh.cz