Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Bc. Jitka Husárková, DiS.

[ Odbor sociálních věcí | Oddělení sociálně-právní ochrany dětí | Jmenný seznam ]
husarkova_jitka.jpg kurátorka pro děti a mládež
Vykonávané činnosti

 

  • kurátorka pro děti a mládež

 

Kurátor pro děti a mládež pracuje s dětmi
- které jsou podezřelé nebo se dopustily nezákonného jednání,
- které mají problémy s chováním, nerespektují rodiče a dopouští se opakovaných útěků od rodičů, nechodí do školy, požívají alkohol nebo jiné návykové látky,
- které tráví volný čas v závadové partě nebo na nevhodných místech (noční diskotéky, hospody, místa s výskytem rizikových dospělých) nebo se živí prostitucí,
- které šikanují druhé (psychicky, fyzicky, kyberšikana)

 

 

Kurátor pro děti a mládež
- pomáhá rodičům zvládat problémy při výchově dětí a při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů
- pracuje s dětmi formou pravidelných výchovných pohovorů
- pomáhá dětem, které se dostaly do závislosti na návykových látkách a chtějí se z této závislosti vymanit
- spolupracuje se školami, policií, soudy, Probační a mediační službou ČR, úřady práce, zdravotníky, streetworkery a nízkoprahovými zařízeními
- účastní se řízení před trestními soudy, přestupkových řízení a výslechů na policii
- posílá děti do odborných zařízení a ke specialistům (psycholog, psychiatr, rodinná poradna, středisko výchovné prevence)
- působí na zlepšení podmínek v rodině dětí
- dává soudu návrhy na výchovná opatření (napomenutí, dohled, ústavní výchova)
- navštěvuje děti, které jsou z výchovných důvodů umístěny v ústavním zařízení, ve vazbě nebo výkonu trestu a po návratu jim pomáhá začlenit se do normálního života
- zasílá soudu a policii zprávy o poměrech a chování dětí

 


Rozdělení obvodů

Informace

Telefon 583 468 129
Kancelář 144
Budova Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
e-mail jitka.husarkova@muzabreh.cz