Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Kateřina Budinská, DiS.

[ Odbor sociálních věcí | Oddělení sociálně-právní ochrany dětí | Jmenný seznam ]
budinska_katerina.png pracovnice náhradní rodinné péče (NRP)
Vykonávané činnosti
  • sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči

 

Pracovník náhradní rodinné péče pracuje s rodinami dětí
- které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině a jsou umístěni v rodině náhradní
- které jsou umístěny v péči budoucích osvojitelů
- které jsou umístěny v pěstounské, poručenské nebo cizí péči

Pracovník náhradní rodinné péče
- vede spisovou dokumentaci dětí, kterým je třeba zajistit náhradní rodinné prostředí
- zprostředkovává dětem osvojení, pěstounskou nebo poručenskou péči
- pracuje s žadateli o náhradní rodinnou péči
- poskytuje poradenství v oblasti NRP, včetně sepsání návrhů na osvojení, pěstounskou a cizí péči
- navštěvuje děti, které se nacházejí v náhradní rodině
- pomáhá rodičům zvládat problémy při výchově dětí
- uzavírá s pěstouny a poručníky dohody o výkonu pěstounské péče a plní povinnosti vyplývající z těchto dohod
- vykonává funkci poručníka, tj. zákonného zástupce dítěte, v případě, že není žádná jiná vhodná osoba


Rozdělení obvodů

 

Informace

 

Telefon 583 468 128
Kancelář 141
Budova Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
e-mail katerina.budinska@muzabreh.cz