Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Zaměstnanci - Jmenný seznam


Název funkce Telefon Mobil Kancelář Budova
Zuzana Chamlarová
doručovatelka   Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Věra Chládková
účetní – hospodářská činnost, DPH583 468 212
 145
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ivana Chládková
silniční hospodářství, dopravní inženýrství583 468 137
 21
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Bc. Jana Janíčková
agenda podatelny a spisové služby583 468 274
 003
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Jaroslava Janů
pokladní583 468 205
 006
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Bc. Mojmír Janů
zkušební komisař583 468 116
 216
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Bc. Bohuslav Jásenský, MPA
vedoucí oddělení583 468 145
 34
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
Starosta583 468 218
 107
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Vladislava Jurečková
silniční hospodářství, speciální stavební úřad583 468 138
 21
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Ing. Rostislav Kamenec
vodoprávní orgán – MVE, ČOV +100 E.O., povodně; správa městských lesů; myslivost; lovecké lístky583 468 240
732 349 216
203
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Mgr. Jana Kapplová
vedoucí Odboru socíálních věcí583 468 120
737456172
127
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Mgr. Jana Kašíková
vedoucí odboru informatiky583 468 208
603 522 911
224
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Bc. Petr Kašpar
vedoucí­ oddělení dopravy583 468 131
736 779 264
8
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Jitka Killarová
správa nebytových prostor a bytových domů583 468 215
732 349 217
133
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Bc. Pavlína Klárová
referentka583 468 267
 229
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Bc. Jitka Kolářová
vedoucí odboru583 468 223
774 217 738
46
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Bc. Liběna Koňariková
referentka583 468 148
 025
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Ing Petr Košťál
vedoucí odboru technické správy583 468 249
731 505 167
134
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Iveta Koudelková
sociální pracovnice583 468 115
 136
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Marie Kráčmarová
dopravní přestupky583 468 154
 24
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Ing. Jana Krasulová
tajemnice MěÚ583 468 244
731 466 296
104
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. Kateřina Krejčí
rozvoj města, dotace583 468 262
 227
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Bc. Jana Kupková
referentka583 468 266
 229
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Bc. Veronika Kylarová
sociální pracovnice583 468 166
 128
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Petr Leštinský
registr vozidel583 468 134
 019
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh

Vše | A | B | C | CH | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ú | Č | Ď | Ň | Ř | Š | Ť | Ž


Strana 2 z 5