Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Zaměstnanci - Jmenný seznam


Název funkce Telefon Mobil Kancelář Budova
Liběna Linhartová
občanské průkazy/cestovní pasy583 468 227
 10
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Bc. Jana Lukášová
referentka583 468 133
 19
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Lubomír Macko
domovník, údržbář583 468 238
603 279 919
017
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Lucie Mahdalová
tisková mluvčí583 468 217
736 153 427
106
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Bc. Miroslava Machová
sociální kurátor pro dospělé583 468 121
 130
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Ing. arch. Vladimíra Manďáková
územní plánování583 468 237
 223
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Mgr. Filip Matějka
správa uživatelů, JIP, technická podpora, zástupce vedoucí583 468 200
603 288 189
225
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. Dagmar Minářová
stavby pro bydlení – rodinné domy583 468 220
 228
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Hana Moravcová
předpis nájemného, vyúčtování služeb – nájemní byty583 468 228
 133
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Mgr. Veronika Müllerová, DiS.
organizace škol a školských zařízení583 468 126
 215
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Bc. Radka Naglová
pracovnice náhradní rodinné péče (NRP)583 468 113
 142
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Ing. Tomáš Nimrichter
městská zeleň (keře a stromy), státní správa lesů583 468 256
734 573 676
205
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Miluše Odstrčilová
užívání veřejného prostranství, správa hřbitovů, nájem bytů583 468 221
 131
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Marie Opravilová, DiS.
sociální pracovnice583 468 114
 135
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Jana Panovská
projednávání přestupků583 468 168
 34
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Bc. Ondřej Pavlů
orgán ochrany ovzduší a odpadového hospodářství, odpadové hospodářství města583 468 251
 203
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. Renata Pavlů
investiční referent v oblasti komunikací a DZ583 468 201
603 259 352
223
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. Květoslava Pecháčková
změny užívání, demolice583 468 231
 231
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Jaroslava Pelikánová
fakturace, úhrady583 468 239
 142
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. Hana Plášková
kontrolní pracovnice583 468 233
 130
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Soňa Pobucká
vydávání územního rozhodnutí, dělení pozemků- FO583 468 219
 230
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Šárka Pospíšilová
správce místních poplatků583 468 209
 147
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. Jana Pospíšilová
vodoprávní orgán, městský útulek583 468 252
 202
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. Stanislav Přidal
krizové řízení a ISMS583 468 147
603 187 179
008
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Bc. Zdeňka Přikrylová
finanční analytička583 468 260
 145
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Vše | A | B | C | CH | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ú | Č | Ď | Ň | Ř | Š | Ť | Ž


Strana 3 z 5