Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Zaměstnanci - Jmenný seznam


Název funkce Telefon Mobil Kancelář Budova
Ing. Romana Přikrylová
prodeje, pronájmy583 468 206
 137
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Alena Ptáčková
pokladní583 468 146
 029
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
RNDr. Blanka Sedlačíková, Ph. D.
vedoucí Odboru školství, kultury a tělovýchovy583 468 136
731 466 481
219
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Mgr. Jitka Sekaninová
vedoucí­ odboru vnitřních věcí583 468 261
731 199 799
103
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Jiřina Skalická
sociální pracovnice583 468 149
 139
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Bc. Martina Skalová
registr řidičů583 468 132
 019
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Ing. Eva Sléžková
hlavní účetní583 468 213
 144
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Bohdana Smrčková
vyjádření a stanoviska583 468 235
 226
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Mgr. Jana Sutorová
vymáhání pohledávek583 468 242
 117
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Jaroslav Štěpán
bezpečnost a správa sítě, správa aplikací583 468 214
604 967 363
225
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. Jiří Štěrba
správa nebytových prostor a bytových domů583 468 202
734233829
129
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Miroslav Šváb, DiS
ochrana ZPF, ochrana zvířat proti týrání, rostlinolékařská péče, koordinovaná stanoviska, stanoviska OŽP583 468 250
 205
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Hana Tempírová
věcná břemena, čísla popisná, nabytí nemovitostí583 468 263
 139
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Jan Theimer
správa nebytových prostor a bytových domů583 468 243
603 163 275
133
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Bc. Jitka Trávníčková
referentka583 468 142
 27
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Bc. Zdeňka Turková
povolování inženýrských sítí včetně přípojek583 468 258
 228
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Radim Válek
Czechpoint, ověřování, podatelna583 468 110
 031
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Ing. Dana Valentová
vedoucí oddělení SAS583 468 230
 003
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. Petra Valentová
vedoucí obecního živnostenského úřadu583 468 140
736 779 267
25
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Ludmila Večeřová
rozpočty583 468 167
 217
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Jana Vepřková
účetní583 468 259
 142
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. Lucie Vilímková
asistentka starosty583 468 218
 106
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Bc. Lenka Vlčková
matrikářka583 468 222
 44
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Bohdana Vorlová
referentka583 468 151
 031
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Ing. Radovan Vrba
živnostenská kontrola a živnostenský rejstřík583 468 141
 27
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh

Vše | A | B | C | CH | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ú | Č | Ď | Ň | Ř | Š | Ť | Ž


Strana 4 z 5