Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Úřední deska - Obsah fyzické ÚD

seznam dokumentů aktuálně vyvěšených na fyzické úřední desce MěÚ, včetně data vyvěšení a sejmutí.

Seznam použitých zkratek


 

Datum vyvěšení Datum svěšení Název
Nechává vyvěsit Počet listů Popis Přiložené soubory
16.02.2018 01.03.2018 60/2018
MěÚ OF1

Oznámení o uložení písemnosti - Josef Běhal

60_2018.pdf(Velikost: 1 Mb)
14.02.2018 02.03.2018 59/2018
MěÚ odd. sekretariát3

Rozhodnutí - stanovení podmínek konání shromáždění

59_2018.pdf(Velikost: 4 Mb)
12.02.2018 28.02.2018 58/2018
MěÚ OSÚ2

Sdělení - Seznámení s podklady rozhodnutí - Zábřeh - Olomoucká

58_2018.pdf(Velikost: 1 Mb)
12.02.2018 28.02.2018 57/2018
MěÚ OSÚ4

Oznámení - Zahájení územního řízení - Splašková kanalizace Leština

57_2018.pdf(Velikost: 2 Mb)
12.02.2018 28.02.2018 56/2018
MěÚ OD3

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - k. ú. Hněvkov (č. j. 2017/2476/DO-MUZB-7)

56_2018.pdf(Velikost: 4 Mb)
09.02.2018 26.02.2018 55/2018
MěÚ OD5

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích "Částečná uzavírka MK ul. Palackého v Zábřehu" (2018/419/DO-MUZB-2)

55_2018.pdf(Velikost: 638 Kb)
09.02.2018 26.02.2018 54/2018
Město Zábřeh1

Město Zábřeh oznamuje záměr pronájmu ordinace praktického lékaře v 1. NP budovy Nerudova 2082/7 v Zábřeze společnosti Medico Via HB s.r.o., za účelem provozování lékařské praxe pro dospělé

54_2018.pdf(Velikost: 129 Kb)
09.02.2018 26.02.2018 53/2018
Město Zábřeh1

Město Zábřeh oznamuje záměr pronájmu části pozemku p.č. 94/4 v k.ú. Pivonín, za účelem užívání jako okrasná zahrada u rekreačního objektu

53_2018.pdf(Velikost: 275 Kb)
09.02.2018 26.02.2018 52/2018
Město Zábřeh1

Město Zábřeh oznámuje záměr pronájmu části pozemku p.č. 5459/2 v k.ú. Zábřeh na Moravě, za účelem provozování letní restaurační předzahrádky

52_2018.pdf(Velikost: 187 Kb)
09.02.2018 26.02.2018 51/2018
MěÚ Stavební a vyvlastňovací11

Rozhodnutí o umístění stavby:"Jedlí - směr Štíty, VNv, VNk, TS, NNv"

51_2018.pdf(Velikost: 469 Kb)
07.02.2018 26.04.2018 49/2018
MěÚ OŠKT2

Město Zábřeh vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy POHÁDKA, Zábřeh, Československé armády 650/13

49_2018.pdf(Velikost: 313 Kb)
07.02.2018 09.05.2018 48/2018
Státní pozemkový úřad1

Nabídka pozemků k pronájmu - k.ú. Dolní Bušínov

48_2018.pdf(Velikost: 85 Kb)
06.02.2018 09.04.2018 47/2018
MěÚ OOA1

Veřejná vyhláška "Oznámení o správním řízení" - Podešvová Lucie

47_2018.pdf(Velikost: 129 Kb)
06.02.2018 22.02.2018 46/2018
MěÚ OOA1

Veřejná vyhláška o doručení písemnosti - Podešvová Lucie

46_2018.pdf(Velikost: 130 Kb)
06.02.2018 22.02.2018 45/2018
MěÚ OD4

Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu "Inženýrské sítě pro 8 RD Hoštejn" (č.j.2017/3300/DO-MUZB-6)

45_2018.pdf(Velikost: 496 Kb)
06.02.2018 22.02.2018 44/2018
MěÚ Stavební a vyvlastňovací4

Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání:"Výstavba chodníku "V chaloupkách", Svébohov"

44_2018.pdf(Velikost: 373 Kb)
29.01.2018 22.02.2018 41/2018
Měú PS2

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice "referent Odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřad Zábřeh

41_2018.pdf(Velikost: 174 Kb)
25.01.2018 40/2018
MěÚ OF20

Oznámení o zveřejnění - XI. rozpočtová změna pro rok 2017

40_2018.pdf(Velikost: 2 Mb)
24.01.2018 26.02.2018 32/2018
KIDSOK33

Změny jízdního řádu k 28.1.2018

32_2018.pdf(Velikost: 4 Mb)
24.01.2018 26.02.2018 31/2018
KÚOK1

Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek v k. ú. Zábřeh na Moravě

31_2018.pdf(Velikost: 1 Mb)
23.01.2018 23.02.2018 28/2018
Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou5

Dražební vyhláška - David Vejražka

28_2018.pdf(Velikost: 3 Mb)
17.01.2018 19.02.2018 24/2018
Měú Zábřeh - oddělení personální2

Město Zábřeh vyhlašuje personální výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent Odboru technické správy MěÚ Zábřeh

24_2018.pdf(Velikost: 2 Mb)
15.01.2018 19.03.2018 17/2018
MěÚ OOA1

Veřejná vyhláška - Oznámení o správním řízení - Nikola Binderová

17_2018.pdf(Velikost: 959 Kb)
10.01.2018 11.01.2021 13/2018
MěÚ OF8

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Zábřežská kulturní s.r.o.

Metadata o uzavřené smlouvě:

1) předmět - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příjemci Zábřežská kulturní s.r.o.

2) partner - Zábřežská kulturní s.r.o.

3) IČ - 277 62 661

4) celková poskytnutá částka - max. 2.500.000,00 Kč

Dotace nepodléhají DPH, proto není možné vyčíslit částku s DPH a bez DPH tak, jak požaduje interní Pracovní postup města Zábřeh.

13_2018.pdf(Velikost: 854 Kb)
10.01.2018 11.01.2021 12/2018
MěÚ OF8

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - EKO servis Zábřeh s.r.o.

Metadata o uzavřené smlouvě:

1) předmět - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příjemci EKO servis Zábřeh s.r.o.

2) partner - EKO servis Zábřeh s.r.o.

3) IČ - 258 96 903

4) celková poskytnutá částka - max. 4.000.000,00 Kč

Dotace nepodléhají DPH, proto není možné vyčíslit částku s DPH a bez DPH tak, jak požaduje interní Pracovní postup města Zábřeh.

12_2018.pdf(Velikost: 5 Mb)

Strana 1 z 4