Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Seznam použitých zkratek:

Print Version
Open as PDF

MěÚ Městský úřad Zábřeh OŽP Oddělení životního prostředí
Os Okresní soud OMP Oddělení majetkoprávní
MZe Ministerstvo zemědělství OSÚ Oddělení Stavební úřad
Pozemkový úřad OBTS Oddělení bytové a technické správy
Městská část OOŽÚ Odbor Obecní živnostenský úřad
MŽP Ministerstvo životního prostředí OPV Oddělení právní a vymáhací
Finanční úřad OS Oddělení sekretariát
PČR Policie České republiky OD Oddělení dopravy
Krajský úřad OOSA Oddělení občansko - správních agend
Obecní úřad OÚP Oddělení územního plánování
ČSÚ Český statistický úřad OF Odbor finanční
MiZ Mikroregion Zábřežsko OSZ Odbor sociální a zdravotní
ČTÚ Český telekomunikační úřad OVS Odbor vnitřní správy
ŘSD Ředitelství silnic a dálnic OSAS Oddělení spisové a archivní služby
OKS Oddělení kancelář starosty


Aktualizováno (Pondělí, 22 Leden 2018)