Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Úřední deska - Obsah fyzické ÚD

seznam dokumentů aktuálně vyvěšených na fyzické úřední desce MěÚ, včetně data vyvěšení a sejmutí.

Seznam použitých zkratek


 

Datum vyvěšení Datum svěšení Název
Nechává vyvěsit Počet listů Popis Přiložené soubory
23.05.2017 14.06.2017 228/2017
ÚZSVM4

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - spoluvlastnický podíl o velikosti id 1/3 pozemku - parcela 4913/3 o výměře 96 m2, zahrada, zemědělský půdní fond v k. ú. Zábřeh na Moravě, zapsaný na LV č. 7223

228_2017.pdf(Velikost: 5 Mb)
23.05.2017 03.07.2017 227/2017
MěÚ OMP2

Volné nabídkové řízení na pronájem prostor určených k podnikání nájemce o podlahové ploše 119,7 m2 v budově Masarykovo náměstí 23/22 v Zábřehu, která je součástí pozemku p. č. 66 v k. ú. Zábřeh na Moravě

227_2017.pdf(Velikost: 906 Kb)
23.05.2017 03.07.2017 226/2017
MěÚ OMP2

Volné nabídkové řízení na pronájem prostor určených k podnikání nájemce o podlahové ploše 68 m2 vlevo v budově č. p. 281, Žižkova 29 v Zábřehu, která je součástí pozemku p. č. 104 v k. ú. Zábřeh na Moravě

226_2017.pdf(Velikost: 933 Kb)
23.05.2017 23.06.2017 225/2017
ČEZ Distribuce a.s.2

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Zábřeh, ulice Havlíčkova a Oborník ve dnech 20. 6. 2017 a 22. 6. 2017 od 08:00 h do 18:00 h.

225_2017.pdf(Velikost: 2 Mb)
22.05.2017 25.05.2020 224/2017
MěÚ OS10

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Interna Zábřeh s.r.o.

Metadata o uzavřené smlouvě:

1) předmět - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příjemci: Interna Zábřeh s.r.o.

2) partner - Interna Zábřeh s.r.o.

3) IČ - 60774916

4) celková poskytnutá částka - 380.000,00 Kč

Dotace nepodléhají DPH, proto není možné vyčíslit částku s DPH a bez DPH tak, jak požaduje interní Pracovní postup města Zábřeh

224_2017.pdf(Velikost: 7 Mb)
22.05.2017 07.06.2017 223/2017
MěÚ OSÚ12

Rozhodnutí o umístění stavby - Vyšehoří - kanalizační přípojky

223_2017.pdf(Velikost: 7 Mb)
22.05.2017 12.06.2017 222/2017
MěÚ ORÚP9

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2016 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2016

222_2017.pdf(Velikost: 9 Mb)
22.05.2017 07.06.2017 221/2017
MěÚ OD4

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici III/31534 v Nemili (č. j. 2017/1091/DO-MUZB-4)

221_2017.pdf(Velikost: 4 Mb)
22.05.2017 07.06.2017 220/2017
MěÚ OD4

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici III/31519 ul. Čs. armády a na místní komunikaci ul. V Opravě v Zábřeze (č. j. 2017/1092/DO-MUZB-2)

220_2017.pdf(Velikost: 4 Mb)
17.05.2017 05.06.2017 219/2017
MěÚ OMP1

Město Zábřeh nabízí k užívání část pozemku p.č. 1131 o vým. 100 m2 v k.ú. Zábřeh na Moravě k zahrádkářským účelům

219_2017.pdf(Velikost: 2 Mb)
17.05.2017 02.06.2017 218/2017
MěÚ OMP1

Město Zábřeh oznamuje záměr pachtovat v k.ú. Hněvkov pozemek p.č. 643/19 a vým. 77m2 a část pozemku p.č. 643/18 a vým. 80 m2, k zahrádkářským účelům

218_2017.pdf(Velikost: 3 Mb)
17.05.2017 02.06.2017 217/2017
MěÚ OD3

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích "Půlmaraton údolím Moravské Sázavy"

217_2017.pdf(Velikost: 757 Kb)
15.05.2017 18.05.2020 216/2017
MěÚ OŠKT7

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub SULKO Zábřeh, z.s.

Metadata o uzavřené smlouvě:

1) předmět - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příjemci: Sportovní klub SULKO Zábřeh, z.s.

2) partner - Sportovní klub SULKO Zábřeh, z.s.

3) IČ - 67341632

4) celková poskytnutá částka - 700.000,00 Kč

Dotace nepodléhají DPH, proto není možné vyčíslit částku s DPH a bez DPH tak, jak požaduje interní Pracovní postup města Zábřeh.

216_2017.pdf(Velikost: 183 Kb)
15.05.2017 31.05.2017 215/2017
Státní veterinární správa3

Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Olomouckém kraji

215_2017.pdf(Velikost: 296 Kb)
15.05.2017 31.05.2017 214/2017
MěÚ OD3

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - placené parkoviště, nám. Osvobození, Zábřeh - 3 parkovací místa

214_2017.pdf(Velikost: 718 Kb)
12.05.2017 29.05.2017 213/2017
MěÚ OD4

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - "Jídlo na ulici - 2. Zábřežský food festival"

213_2017.pdf(Velikost: 1 Mb)
12.05.2017 16.06.2017 212/2017
JUDr. Juraj Podkonický5

Dražební vyhláška - povinný: Čmakal Stanislav

212_2017.pdf(Velikost: 679 Kb)
12.05.2017 13.05.2020 211/2017
MěÚ OSZ6

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh, z.s.

Metadata o uzavřené smlouvě:

1) předmět - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příjemci Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh, z.s.

2) partner - Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh, z.s.

3) IČ - 67341632

4) celková poskytnutá částka - 80.000,00 Kč

Dotace nepodléhají DPH, proto není možné vyčíslit částku s DPH a bez DPH tak, jak požaduje interní Pracovní postup města Zábřeh.

211_2017.pdf(Velikost: 1 Mb)
10.05.2017 11.05.2020 210/2017
MěÚ OŠKT6

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh, z.s.

Metadata o uzavřené smlouvě:

1) předmět - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příjemci Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh, z.s.

2) partner - Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh, z.s.

3) IČ - 67341632

4) celková poskytnutá částka - 10.000,00 Kč

Dotace nepodléhají DPH, proto není možné vyčíslit částku s DPH a bez DPH tak, jak požaduje interní Pracovní postup města Zábřeh.

210_2017.pdf(Velikost: 5 Mb)
10.05.2017 26.05.2017 209/2017
MěÚ OMP1

Město Zábřeh nabízí k užívání část pozemku p. č. 2972/1 v k. ú. Zábřeh na Moravě k zahrádkářským účelům

209_2017.pdf(Velikost: 1 Mb)
10.05.2017 26.05.2017 208/2017
MěÚ OŽP6

Rozhodnutí - Vodovod Rájec - část II

208_2017.pdf(Velikost: 5 Mb)
10.05.2017 11.05.2020 206/2017
MěÚ OŠKT7

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní kluby Zábřeh, z. s.

Metadata o uzavřené smlouvě:
1) předmět - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příjemci Sportovní kluby Zábřeh, z. s.
2) partner - Sportovní kluby Zábřeh, z. s.
3) IČ - 26618087
4) celková poskytnutá částka - 900.000,00 Kč

Dotace nepodléhají DPH, proto není možné vyčíslit částku s DPH a bez DPH tak, jak požaduje interní Pracovní postup města Zábřeh.

206_2017.pdf(Velikost: 5 Mb)
10.05.2017 06.06.2017 205/2017
ČEZ Distribuce a.s.2

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne  5.6.2017 od 8:00 h do 15:00 h - Pivonín, Zábřeh

205_2017.pdf(Velikost: 2 Mb)
09.05.2017 01.06.2017 204/2017
Měú Zábřeh - oddělení personální1

Město Zábřeh vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou pracovních pozic - Strážník Městské policie Zábřeh

204_2017.pdf(Velikost: 1 Mb)
09.05.2017 10.07.2017 203/2017
MěÚ OOA1

Veřejná vyhláška - Oznámení o správním řízení - Nela Strouhalová

203_2017.pdf(Velikost: 956 Kb)

Strana 1 z 3