Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Úřední deska - Obsah fyzické ÚD

seznam dokumentů aktuálně vyvěšených na fyzické úřední desce MěÚ, včetně data vyvěšení a sejmutí.

Seznam použitých zkratek


 

Datum vyvěšení Datum svěšení Název
Nechává vyvěsit Počet listů Popis Přiložené soubory
21.08.2017 06.09.2017 359/2017
MěÚ OD7

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Moravský bikemaraton 2017 (č. j. 2017/1473/DO-MUZB-6)

359_2017.pdf(Velikost: 7 Mb)
21.08.2017 06.09.2017 358/2017
Město Hanušovice3

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Vedoucí Finančního odboru MěÚ Hanušovice

358_2017.pdf(Velikost: 3 Mb)
21.08.2017 11.09.2017 357/2017
ČEZ Distribuce a.s.2

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 9.9.2017 od 8:00 hod do 17:00 hod.

357_2017.pdf(Velikost: 2 Mb)
18.08.2017 04.09.2017 356/2017
MěÚ odd. sekretariát1

Minimální počet členů okrskových volebních komisí

356_2017.pdf(Velikost: 124 Kb)
18.08.2017 04.09.2017 355/2017
MěÚ Stavební a vyvlastňovací2

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Výstavba letní salaše, k.ú. Horní Studénky

355_2017.pdf(Velikost: 295 Kb)
16.08.2017 354/2017
MěÚ OF18

Oznámení o zveřejnění - VI. rozpočtová změna pro rok 2017

354_2017.pdf(Velikost: 1 Mb)
16.08.2017 10.10.2017 353/2017
Chutzpah s.r.o.3

Dražební vyhláška - Milenovská Drahomíra

353_2017.pdf(Velikost: 407 Kb)
16.08.2017 01.09.2017 352/2017
MěÚ Stavební a vyvlastňovací3

Oznámení - zahájení územního řízení: Zábřeh - Skalička E2, obnova NNv, DTS_0701

352_2017.pdf(Velikost: 358 Kb)
16.08.2017 04.09.2017 351/2017
Olomoucký kraj2

Rada Olomouckého kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa "Ředitel/ka Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace"

351_2017.pdf(Velikost: 106 Kb)
14.08.2017 22.09.2017 350/2017
Exekutorský úřad Šumperk4

Dražební vyhláška - Mach Martin

350_2017.pdf(Velikost: 201 Kb)
14.08.2017 30.08.2017 349/2017
MěÚ OD4

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na sil. II/315 na ulicích Valová, Žižkova a nám. Osvobození a sil. III/31537 ul. Havlíčkova a na místních komunikacích ulic Žižkova a Školská (č.j. 2017/1425/DO-MUZB-2)

349_2017.pdf(Velikost: 1 Mb)
14.08.2017 25.08.2017 348/2017
MěÚ OF1

Oznámení o uložení písemnosti - Minář Vladislav /1945

348_2017.pdf(Velikost: 172 Kb)
11.08.2017 28.08.2017 347/2017
MěÚ Stavební a vyvlastňovací3

Usnesení - prodloužení lhůty k provedení úkonu - Cyklostezka Zábřeh - Leština, část Leština

347_2017.pdf(Velikost: 310 Kb)
10.08.2017 02.10.2017 346/2017
Město Zábřeh2

Město Zábřeh vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice "referent Odboru technické správy Městského úřadu Zábřeh"

346_2017.pdf(Velikost: 175 Kb)
10.08.2017 28.08.2017 344/2017
MěÚ OD4

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ulice 28. října, Zábřeh (č.j. 2017/1502/DO-MUZB-4)

344_2017.pdf(Velikost: 929 Kb)
09.08.2017 20.09.2017 343/2017
Exekutorský úřad Šumperk3

Dražební vyhláška - Němcová Hana

343_2017.pdf(Velikost: 210 Kb)
09.08.2017 11.09.2017 342/2017
MěÚ OŽP3

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Splašková kanalizace Václavov

342_2017.pdf(Velikost: 169 Kb)
09.08.2017 11.09.2017 341/2017
MěÚ OŽP3

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Vodovod Václavov

341_2017.pdf(Velikost: 169 Kb)
09.08.2017 25.08.2017 340/2017
MěÚ Stavební a vyvlastňovací4

Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí (změna č. 1) - Průmyslová zóna Leštinská II - příprava území - SO 02 - Komunikace

340_2017.pdf(Velikost: 370 Kb)
08.08.2017 25.09.2017 338/2017
Měú PS2

Město Zábřeh prodlužuje výběrové řízení na obsazení pozice "Referent Odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Zábře - projektový manažer"

338_2017.pdf(Velikost: 252 Kb)
07.08.2017 29.09.2017 337/2017
Exekutorský úřad Přerov4

Usnesení o opakované dražbě - povinná: Skyvová Jarmila

337_2017.pdf(Velikost: 464 Kb)
07.08.2017 23.08.2017 336/2017
MěÚ OD9

Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - nakládání a rampování dříví - Progles s.r.o. (č.j. 2017/1543/DO-MUZB-3)

336_2017.pdf(Velikost: 1 Mb)
07.08.2017 23.08.2017 335/2017
MěÚ OD9

Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Rekonstrukce povrchů a chodníků ulic Valová a Zahradní, Zábřeh (č.j. 2017/1596/DO-MUZB-3)

335_2017.pdf(Velikost: 5 Mb)
04.08.2017 21.09.2017 334/2017
Exekutorský úřad Jeseník5

Dražební vyhláška - Havlíček Kamil

334_2017.pdf(Velikost: 3 Mb)
04.08.2017 22.08.2017 333/2017
MěÚ OD3

Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Zábřeh, ulice Zahradní, před II. ZŠ Boženy Němcové (č. j. 2017/1073/DO-MUZB-6)

333_2017.pdf(Velikost: 5 Mb)

Strana 1 z 3